YRKESFISKELICENSEN AVSKAFFAS – FÖRSVÅRAR FÖR SPORTFISKET

I ett pressmeddelande från HaV sägs det i ingressen:

Sverige förenklar nu sina regler för yrkesfiske i havet och anpassar dem till EU:s bestämmelser. Kravet på yrkesfiskelicens avskaffas och istället räcker det med fartygstillstånd för att få fiska. Fartygstillståndet döps om till fiskelicens. De nya reglerna gör det också lättare att kombinera yrkesfiske med en bisyssla.” Vidare kan man läsa:

 – Gränsen mellan fritidsfiske och yrkesfiske som bedrivs som bisyssla är inte alltid solklar. Exempelvis kan en verksamhet som går med förlust år efter år komma att bedömas som hobby, likaså är fiske som bedrivs endast på kvällar och helger vid sidan av en heltidsanställning ofta att bedöma som hobbyverksamhet. Det behövs en bedömning i varje enskilt fall, säger Monica Blidner, jurist på tillståndsenheten på HaV.

 Yrkesfisket i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland och Mälaren regleras av nationella bestämmelser och även här krävs licens. Från och med 1 oktober byter denna namn från yrkesfiskelicens till personlig fiskelicens. Personlig fiskelicens kan bara beviljas fysisk person. Totalt har 236 personer i Sverige licens för yrkesfiske i sötvatten.

 Mer fakta, se: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/pressmeddelanden.html

VB säger: Det är på tiden att det fiskeskonsamma sportfiskets sociala, ekonomiska och rekreativa betydelse snabbt återspeglas i nya fiskvårdsmålsättningar; TYP KUSTNÄRA MARINA RESERVAT MED ENBART HANDREDSKAPSFISKE. Regelverksinstrument att styra in på rätt och positiv kurs i kustområdena har länge funnits. Men dem har sneseglande höjdare i beslutsfattareleden svårt, att i sin grundstötta topposition navigera sig fram till.

 PS! En smart, tvåbent höjdare som i hög grad kan styra sitt fiske måste du kolla in via: https://www.facebook.com/video.php?v=10151309233523074&set=vb.168612686517379&type=2&theater

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera