VÄSTERHAVSRUINERINGEN – POLITISKT FATTIGDOMSBEVIS, KOSTSAMT FÖR SAMHÄLLE OCH FOLKHÄLSA.

DSC_0120

Naturen är det värdefullaste vi har. Fysisk aktivitet i naturen, förenat med sunda matvanor – där fiskkost särskilt omnämns – stärker och utvecklar både kropp och själ samt förlänger livet till gagn för samhällsintressen. Detta framhåller inte sällan våra makthavare.

 Folkrörelsen sportfiske skapade tidigt intresse för ett engagerat och stimulerande, aktivt friluftsliv med naturförståelse. Som sportfiskare kunde man – enskilt, familjevis eller i lag – med det variationsrika sportfiskets många sidor, lätt och året runt, på västkuststränderna tillgodogöra sig ovannämnda viktiga hälsoingredienser. Och inte att förglömma, i vår vederkvickande sportfiskevärld i Pater Nosterskären fick vi tillika – för ett halvsekel sedan – obeskrivligt skapande sinnesstämning, när stora blåfenstunor hoppfullt blottade sig i våra småbåtars omedelbara närhet.

 Men inte fasen understöder nu våra makthavare samhällsbehövligt, den omfattande folkhälsofrämjande aktiviteten sportfiske. Allraminst i den västkustmiljö som av CNN betygsatts som en av världens mest sevärda och som vi från barnsben fått lära oss är det värdefullaste vi har.

 Vi i sportfiskretsar, som under 80-talet initierade möjligheten till en unik turistfiskesatsningen inom Projekt Laxfond Vänern, märkte också snabbt, att för beslutsfattare på verk och department var båtsportfisket dem, kunskapsmässigt mycket främmande.

   Vi framhöll för dem, att hälsofrämjande upplevelseturism skulle komma att bli extra attraktivt i framtiden samt att detta rätt förvaltat i V-regionen med sina väsenskilda och rika naturtillgångar skulle kunna skapa både arbete och klirr i samhällskassorna.

 Dock, i våra världsunika akvatiska miljöer, har det politiska etablissemanget inte varit intresserade av att effektfullt satsa och ta bort de mängdfångande fiskeredskapen, de som succesivt där bl a ruinerat i fiskbestånden. Sistnämndas tillbakagång har, under många år, bevisats i makthavarnas provfiskeresultat plus i sportfiskestatistiken. Hos beslutsfattare har planerade verkningsfulla målplaner stannat på pappret, varför ett samhällsovärdigt skydd mot destruktivt fiske fått fortgå.

 Att i vår internationellt berömda miljö och i allmänhetens intresse rejält gå till botten med problemen – utöver överfiske främst orsakade av övergödning/försurning och nedskräpning/miljögifter – vill myndigheterna inte. Ej heller att i akvatisk miljö – i handling – ge livsmiljöer och artbevarande där, samma utlovade överlevnadsskydd som det på landbacken.

 Kort sagt, verklighetsfrämmande, historie- och visionslösa makthavare har på västkusten, med sina bristfälliga sportfiskekunskaper snarare avvecklat i stället för utvecklat sportfisket längs vårt lands västra, salta fasad; där – som det en gång sades – framtidens sportfiske i artrika kustvatten finns. Via omfattande acceptans av kommersiellt, kustnära överfiske och passé inställning till den fortlöpande övergödningen/försurningen där, har liv och livsmiljöer nått en fattigdomsnivå som aldrig tidigare.

 Ytligt försöker man nu som förr ge sken av kunskap och handlingskraft, vilket i vinter starkt hämmat det för spösvingare västkustanknutna och hälsofrämjande fisket. För att kunna utöva sin fiskeskonsamma, motionsrika och kostfrämjande hobby har detta, via myndigheternas inskränkningar, lett till långväga bil- och båtutflykter med miljöförstörande koldioxidutsläpp i avgasspåren.

 Fisk, som i det ena länet är förbjuden att fiska efter, kan genom att förflytta sig över läns/landsgränsen, där bli tillåten att fiska, allt enligt aktuella länsfiskebestämmelser.

 När beslutsfattare och intressenter i ledande befattningar gaddar sig samman för att utöva sin makt och detta sker i passiv form, d v s via slöhet och långsamhet i beslutsprocessen, kan det illa skada folkhälsa, samhälle och demokrati samt stå skattebetalarna dyrt.

 Det räcker för framtidens fiskeforskare, att med göteborgsuttrycket BENGALO sammanfatta de senaste decenniernas fiskepolitik.

IMG_2922

 I den enastående vackra och fotounika boken VÄSTERHAVET – EN HOTAD SKÖNHET av prisbelönte undervattensfotografen Tobias Dahlin får du en sällsynt färgskön och fängslande bild av den undervattensvärld som våra barnbarn kanske aldrig får se; orsakat av dagens undermåliga västerhavsskydd och makthavareaccepterade, ansvarslösa överfiske i vår fiskfauna. Boken har producerats med stöd av Hasselbladstiftelsen.

Du kan se och höra Tobias Dahlin berätta om Västerhavet, när han i SVT-programmet Go´kväll (26/3) intervjuades av Ebba Kleberg von Sydow. Klicka här för att se programmet i SVT Play och klicka dig fram 5,23 min. i TV-programmet. Där startar intervjun.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera