VÄNERLAXFISKET FÖRR OCH NU

Återfångsterna av lax och öring har i yrkesfiskarnas journaler minskat dramatiskt i jämförelse med bara för några år sedan, vilket  indikerar att det inte står rätt till med utsättningarna av sättfisk i Klarälven och Vänern, skriver Björn Blomqvist på Sportfishing News-sajten. Björn redovisar tillika yrkesfiskarnas rapporterade kilofångster art för art ur sjön år 2011. Se:  http://www.outdoor.se/sportfishnews/news/

Björn skriver vidare att som spöfiskare är man inte ålagd att föra fångstjournal samt meddela fångsttalen till myndigheterna. Dock, spöfiskarna brukar inte vara återhållsamma med sin fångstrapportering på olika sajter. Och även där märks fångsttillbakagången.

Vad som i dubbel bemärkelse nu Vänerndrar är praktfiskar kring tvåsiffrigt kilotal – fiskar som kunde vara mångfalt fler och även lockat mångfalt fler turistfiskare om sjöns laxfiskbestånd vårdats efter de utvecklings- och framtidsplaner som en gång skissades i Laxfond Vänern-projektet.

Hemmatrollingfiskare är nu inte oväntat vinnare i släpfiskarnas skara. Och det är skickliga och trogna sådana laxsläpare som i vinter/vår lyft fram Dalbosjön till pool position i sjön. Se foton och aktuell info om Dalbosjö-fisket: http://www.trollingensmecka.se/heta_pla.html

Illustrerad bild med Stig Söderström och Mikael “Bellman” Lindberg visar en då sensationell fångst av genuina gullspångslaxfiskar (lax -5,8 kg) och (öring – 6,25 kg) som de båda pionjärerna gjorde under 1980-talets senare hälft vid Hjortens udde. Foto och fisk, som då utgjorde stor dragningskraft och lockade många förhoppningsfulla sportfiskare till Vänern.

I den nyligen utkomna SLU-rapporten om Vänernlaxen sägs bl a;

“Fram till slutet av åttiotalet (och eventuellt även 2005) tycks det svaga beståndet av vildlax i Åråsforsarna ha varit förhållandevis genuint, trots en låg genetiskt effektiv populationsstorlek. Under senare år (2009-2010) tenderar dock den vildfödda laxen i Åråsforsarna att likna dagens odlade stam genetiskt sett. Sannolikt beror detta på att den lax som sattes ut som yngel 2004-2008 i den nyrestaurerade Gullspångsforsen senare återvänt för lek, och då även reproducerat sig i Åråsforsarna.”

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera