UNIK VÄRLDSKLASS PÅ V-REGIONENS SPORTFISKE.

I vårt avlånga, miljörika land, med mycket väsenskilda vattenmiljöer, kan sportfiske bedrivs på såväl enkelt som avancerat vis. Och detta bland en fiskartrikedom som är sällsynt stor. Det gör handredskapsfisket samhälls-viktigt, nöjsamt och hälsofrämjande för såväl ung som gammal, oavsett kön.

Tidigt framhölls vår unika mångsidighet från ledande sportfiskarehåll, vilken bl a framgår på omslaget till Fiskefrämjandets årsbok från 1950. Där illustreras färgstarkt öringmete i vår arktiska miljö plus tungt tonfiskelyft i vår salta havsmiljö.

Även om mycket av liv och livsmiljöer i den akvatiska miljön ruinerats sedan mitten av förra seklet, kan dock på nytt illustrerat fiske i begränsad omfattning upplevas här.

I år är det särskilt tongångar kring det världsunika  blåfenstunaforskningfisket (Scandinavian Bluefin Marathon) i regi av danska DTU Aquas, som internationellt satt svenskt sportfiske i fokus.

Enligt uppgifter från skilda håll så har det märkts 91 st tunor i ”våra” vatten. Av dessa har åtta tunor under nio dagar, d v s nästan tio procent (10 %), fångats och märkts sidledes med Fladenbåten PINK LADY. Världsklassfiske av Robban, Tobias & Co. 

Mångsidigt sportfiskesakkunnig skeppare ombord  har varit Roberth Hellberg, vars kursläggning lett till tunatillhållet Gropa nv Måseskär. Där har Robban i lag med Tobias Ehn med tuff stridsmoral styrt fisket och händelseutvecklingen ombord.

Enligt Robban, så uppskattas snittvikten på på de märkta ”Fladenfiskarna” ha varit ca 300 kg. Tyngsta tuna har bedömts väga ca 358 kg.

 Fiskefighterna med Fladenuppsättning av spön, rullar och Björlanda-tillverkade specialändtackel har varierat i längd från 35 minuter till 150 minuter. Värsta fartvidundret tömde i en initialrusning 600 m. av rullspolens totala linmängd om 900 m. Lindiametern var 1 mm.

 Årets Gropa-fiske för tankarna till Öresund och tonfiskets storhetsdagar där under mitten av förra seklet. År 1947 fångade den svenske tonfiske-pionjären Arvid Carlander 24 fiskar, varav under en dag sex stycken med en totalvikt på 1000 kg. Hans tyngsta Sundstuna någonsin vägde 325 kg.  Dansken Carl Bauder fångade ensam år 1949, 60 blåfenstunor vägande tillsammans 10 310 kg. En vecka drog han 18 fiskar. 

Det kommer bli mycket intressant se hur våra politiska fiskebeslutsfattare kommer att förvalta den världsunika fisktillgång, som ånyo gjort Sverige till ett världsledande tunafiskeland.

 Kom ihåg; att i V-regionen har vi dessutom en annan outstanding sportfisk, nämligen atlantisk insjölax av världsrekordstorlek. 

 I bild G-lax famnad av Vb-red. Illu-strationen tecknades av välkände och mångsidigt suveräne sportfiskaren  Peter Grahn. Detta i samband med ett storlaxfiske jag hade i Vättern på 90-talet.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.