SLU-NYTT OM SÄL- OCH SKARVKONSUMTION

Professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet har, tillsammans med fyra forskare från Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju kollegor från länder kring Östersjön, undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar.  

De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar. Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande. Vi konkurrerar därför om resurserna.

Se “FAKTA I SIFFROR” via https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/11/salar-faglar-och-manniskor-konkurrerar-om-ostersjons-fisk/

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.