”PROJEKT VÄNERSAMARBETET” FÖRLÄNGS OCH FÖRDJUPAS

Två regioner, två kommunförbund och fjorton kommuner har intresse av att lyfta fram Vänern som resurs för turism, fiske och sjöfart, stod att läsa i nwt.se häromdagen, berättar VSF:s ordf. Sven Eriksson till Vänerblänket. Men också att det hittills varit trögt med intressentsamverkan inom “Projekt Vänersamarbetet”, vilket har pågått i tre år. Nu vill man inrikta sig på ett antal konkreta områden, vilka är:

 Säkrad sjöfart.

 En gemensam organisation för besöksnäringen.

 En Vänerportal som övergripande ingång för besökare.

 Ett programförslag till ett fiskeområde Vänern.

 Inventering av förutsättningar för biogas och vindkraft

Forskning, seminarier och en studieresa till Bodensjön i Tyskland samt Gardasjön i Italien ingår i de fortsatta planerna. NWT skriver vidare:

“ Projektkontoret med en anställd projektledare finns i Göteborg. Utöver det finns det en politisk styrgrupp. Sammanlagt 1,5 miljoner kronor läggs på att hålla liv i projektorganisationen i ytterligare ett år. Västra Götlandsregionen och Region Värmland satsar en halv miljon kronor var. Resten delas mellan Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund.

– Det är Västra Götalandsregionen som är projektägare och som tagit initiativ till den här kraftsamlingen runt Vänern, säger Lars Christiansen, biträdande regiondirektör i Region Värmland.

– Det handlar om hur vi ska dra nytta av Europas tredje största insjö.

Tanken är att kommunernas inflytande över projektarbetet nu ska stärkas. Så kallade Vänerkontaktpunkter ska inrättas i åtta av de fjorton kommunerna. Dessa ska hantera ”Vänerrelaterade frågor”.”

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera