PROFESSUR I HAVSFÖRVALTNINGSRÄTT INRÄTTAS I GÖTEBORG

Havsförvaltning är ett av de viktigaste redskapen för en långsiktigt hållbar användning av havens varor och tjänster, sägs i pressinfo från Göteborgs universitet.

 Havsförvaltning handlar huvudsakligen om planering och beslutsfattande som baseras på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och myndigheter för att förebygga och hantera konflikter mellan olika intressen vid nyttjandet av havens och kusternas resurser.

 Havsförvaltningsrätt är ett nytt ämnesområde som prioriteras av både EU och svenska myndigheter. I Sverige bedrivs idag en mycket begränsad havsforskning med rättsligt innehåll, samtidigt som stora resurser läggs på planering och förvaltning av EU-ländernas havsområden.

 Genom donationer från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Carl Bennet AB, samt en satsning från Göteborgs universitet inrättas nu en professur i ämnet havsförvaltningsrätt vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan. Professuren i havsförvaltningsrätt inbegriper en komplett forskarmiljö med doktorander och postdoktorer.

 Mer info. Daniel Karlsson, kommunikatör  
031-786 5477, 0733-687520 Läs mer: http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/ny-professur-i-havsforvaltningsratt-inrattas-vid-handelshogskolan-i-goteborg.cid1196137

 Om rätten till haven och dess fiske hade Vänerblänket i sin pappersupplaga på 90-talet nedanstående notis med synpunkter.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera