POLITISK DISKRIMINERING AV KASTFLÖTESMETE I LYSEKIL

I den politiska skolningen ingår att ej tala klarspråk fick vi en gång lära oss av moderate skolministern och landshövdingen Britt Mogård. Förklaringen är enkel, beslutsfattarna ska få tolkningsutrymme i sitt ordflöde.

Enligt tidningen Bohusläningen klargör en “fiskeutredare” i Lysekil, sin fiskedefinition med orden:

– Jag vill framhålla att den föreslagna ändringen inte innebär ett förbud mot fiske utan förbud mot fiske med kastspö, säger Christian Martins.

 Bakgrunden är att i fjol sommar infördes fiskeförbud, bl a i norra hamnen i Lysekil, berättar tidningen Bohusläningen. Skyltar med förbud mot fiske sattes upp och drog igång en hetsig debatt.

   Det ledde till att Christian Martins, administrativ chef i Lysekils kommun fick i uppdrag att utreda fiskeförbudfrågan. Slutsatsen han kom fram till var; ”en sådan förändring skulle kunna uppfattas som en inskränkning i den enskildes frihet.”

 Den slutsatsen passade inte kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S), som lade ett tilläggsyrkande på möte i kommunstyrelsen. Han föreslog fullmäktige att i de lokala ordningsföreskrifterna införa regler om förbud mot fiske med kastspö på strandpromenaden i norra hamnen samt småbåtshamnarna i norra hamnen och havsbadsområdet.


   Kommunalrådets förslag klubbades igenom efter votering, som slutade med siffrorna 6-5. Det innebär att skyltarna med förbud mot fiske nu ska sättas upp på ett antal platser, säger Christian Martins.

   Det beslutet har kommunstyrelsen befogenhet att ta. Däremot är frågan om en ändring i de lokala ordningsstadgarna inte avgjord ännu.

 Frågan om ett förbud att fiske med kastspö ska skickas vidare till fullmäktige för beslut. Dessutom är det så att länsstyrelsen ska titta närmare på ändringarna i den lokala ordningsstadgan innan beslutet börjar gälla, skriver Bohusläningen. Se: http://www.bohuslaningen.se/så-blev-beslutet-om-fiskeförbud-1.4261902

 – Jag vill framhålla att den föreslagna ändringen inte innebär ett förbud mot fiske utan förbud mot fiske med kastspö, säger Christian Martins.

 – Snacka om inskränkt ordflöde! Viktigt i frågan måste vara att politiker och ”fiskeutredaren” definierar och klargör sin syn på den totala innebörden av begreppet fiske och fiskeredskap inom kommunen.

  Läs även om den politiska kunskapsnivån i fiskefrågor via: ”Trålförbud ger internbråk hos S”, se: http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/trålförbud-ger-internbråk-hos-s-1.4249471

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.