POLITIKERNA FLYR LÖFTEN OCH ANSVAR

I Vänerblänket har vi allt-sedan VSF bildades för snart 30 år sedan framhållit att det är politikernas beslut, som i slutändan styr hur liv och livsmiljöer i våra vatten utvecklas.

Dagens livsutveckling i både söta och salta vattenmiljöer talar tydligt, för hur de folk-valda via bristande insikt flytt och flyr sitt ansvar.

 Riksrevisionens granskning för ett par decennier sedan visade då, att våra beslut-fattares möjligheter till nationella åtgärder inte har utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart fiske.

 Ruineringen av Västkustfjordarnas torskfiskbestånd, vilka i århundraden stått för bosättning och överlevnad i våra skyddade fjordvatten är skrämmande exempel, liksom förvaltningen av de världsunika laxfiskarna i Vänern.

 Välfärd för röstfiskande politiker har primärt varit, att i egenintresse bland särintressen, skaffa sig välståndspositioner. Att gynna allmänhetens folkhälsofrämjande intresse sportfiske, till gagn för kost och friskluftsmotion, är sekundärt i politikerleden.

Alltmer uppdagas det nu i våra allmänna medier, att någon sanning mellan ord och handling existerar inte i makthavarsnacket om ekosystemviktiga insatser för livskraftiga fiskbestånd.

 Svenska Dagbladet hade i går en omfattande debattartikel under rubriken: “Politikerna måste våga stoppa fisket”. Se: https://www.svd.se/debatt

 2018 är VALÅR! Om vad politikers passivitet lett till är nu aktuellt via:

http://www.blt.se/debatt/brattom-att-radda-torsken-i-ostersjon/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/världshaven-i-akut-behov-av-skydd-1.4864189

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.