JÄTTEGRATTIS JÖRGEN!

Börjar Vb-dagen med ett JÄTTEGRATTIS från VSF och Vb-red. till den eminente sportfiskaren och skribenten Jörgen Larsson, för hans nu framgångsrika förverkligande av en åtråvärd drömfiskefångst. – Den, att i “hemmavatten” efter många intensiva försök under 37 år, lyckats fånga en ”storabbe” på över 2 kg.

 På FJ-sajten berättar Jörgen informativt, om hur han i sitt riktade abborrfiske lyckades kroka sitt grandiosa ex. om 2010 gram, av denna vår mest utbredda och folkligt eftertraktade, färgsköna sportfisk.

 Läs: http://www.fiskejournalen.se/dromgrans-nadd-for-jorgen-larsson/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för JÄTTEGRATTIS JÖRGEN!

HAVSMILJÖPOLITIKER KONSTANT VID VÄGS ÄNDE !

I dag avslutas Havs- och vattenforum i Göteborg. Blir intressant se och höra, vilka insatser som nu behövs, för att förverkliga det välmående hav, våra beslutsfattare i flera decennier lovat att åstadkomma.

Att den fortlöpande ekologiska katastrofen till havs har fått fortsätta utan behövligt vidtagna åtgärder är lätt inse, när man läser den av regeringen tillsatta Havsmiljökommissionens konstaterande från år 2003. I denna sägs bl a:

” Kommissionens slutsats är att miljösituationen i våra omgivande hav är ett resultat av kortsiktiga ekonomiska intressen, i kombination med bristande förståelse för de komplexa marina ekosystemen. Vi har kommit till vägs ände med nuvarande sätt att nyttja och påverka haven. ”

 Att man fortfarande, trots de 15 åren som gått sedan regeringskonstateran-det, befinner sig vid vägs ände bekräftade häromveckan vår vice statsminister Isabella Lövin med orden:

– Problemen med haven är så akuta att det inte finns en dag kvar att förlora.

 År 2018 är valår. Det är våra folkvalda politiker som har den formella makten samt tar de avgörande besluten. Därmed har de också det yttersta ansvaret för att beslutade handlingar genomförs och uppsatta mål/resultat nås. Underlaget för sina beslut ska de folkvalda hämta från sakkunniga tjänstemän inom aktuella verksamhetsområden.

Tjänstemännen är anställda för sin specialkunskap samt besitter därmed också makt. Primärt har de till uppgift att framlägga relevant fakta, i vilka politikerna ska fördjupa sig innan förvaltningsbeslut fattas för landets bästa.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HAVSMILJÖPOLITIKER KONSTANT VID VÄGS ÄNDE !

”8-FJORDAR” VINNARE AV SVERIGES FÖRNÄMSTA VATTENMILJÖPRIS

Vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blev i år projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), och Sveriges kommuner och landsting (SKL), står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Juryns motivering till valet av 8-fjordar till 2018 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: ”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling”

 Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun tog i dag emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband med konferensen Havs- och vattenforum i Göteborg.

 Mer info, se: http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=12546

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ”8-FJORDAR” VINNARE AV SVERIGES FÖRNÄMSTA VATTENMILJÖPRIS

MYCKET INFORMATIVT TONFISKEMÖTE PÅ SJÖLYCKAN

Sportfiskarnas och SLU:s tunamöte i går på Sjölyckan i Göteborg, med deltagare från fjolårets framgångsrika forskningsprojekt gällande tunamärkning, blev en mycket uppskattad och givande träff.

De olika båtteamens samarbetserfarenheter, såväl ombord på egen båt som flytetygen emellan, under detta svenskdanska toppredatorfiske, kom både brett och stort fram bland de ca 75 närvarande deltagarna.

   Med tonfiskens markanta återkomst till våra vatten under senare år, var både beredskap och önskemål stora, att via skonsamt spöfiske få delta i ännu ett värdefullt vägledande forskningsprojekt. Sistnämndas internationella omfattning, plus rik förekomst av sill och makrill, har haft stor betydelse för dess ”come back” våra vatten. Där, t ex i Pater Nostervattnen, som Thommy Gustavsson gamla illustration visar har den åter varit synlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För närvarande kunde Andreas Sundelöf  från SLU inte lämna något tillståndsbesked. Han berättade att kontakter etablerats med olika inblandade intressenter, för att få ett fiskeforskningstillstånd även år 2018.       Ekonomin är en av många svårlösta faktorer i anslutning till ett nytt märkningsprojekt. Man studerar bl a hur man i Danmark och Norge ekonomiskt löser sina kostnadsproblem i anslutning till sin märkning,

Med den internationella uppmärksamhet som märkningen fått och får, borde den vara en mycket fördelaktig marknadsföringsåtgärd att delta i för intressenter (enskilda, företag, organisationer), när det gäller att skapa och vidmakthålla goda relationer till sin omvärld.

 Vunna erfarenheter som mycket diskuterades i går, utöver båt- och fiskeutrustningar var fisketid, fiskeplatser, fiske- och betesteknik samt märkesförfarandet. Viktigt var likaså, att var och ens uppgift ombord var solklar från embarkering samt följdes strikt. Fritt svängrum för fiskare och båt som hade krokad fisk, underströks särskilt. Tillika diciplinen vid märkningstillfället.

 Till dimensioner på rullar, linor och tafsar återkom man ofta. Någon Karl Alfred i styrkeväg behöver man inte vara, om man är utrustad med ändamålsenliga redskap, rätt fajtingteknik plus stort tålamod. Styrkan i sistnämnda har varit primärt alltsedan den första blåfenstunan officiellt vägdes in år 1898 efter fyra timmars kamp från roddbåt med läderlappsbromsad rulle. Foto nedan.

   Likaså återkom man ofta på mötet till betydelsen av säkra, ändamålsenliga knutar beroende på linvariant. Kompletta beprövade tonfiskutrustningar, som framgångsrikt fiskat såväl i våra hemmavatten som på fjärran vattenvidder, visades upp samt gavs detalj- och prisuppgifter från ABU- och Fladenrepresentanter.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

På prislapparna var spännvidden stor, men en handfull Björlandautrustningar lär omgående ha beställs för spänntag, förhoppningsvis i både när och fjärran storviltfiskevatten.


 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för MYCKET INFORMATIVT TONFISKEMÖTE PÅ SJÖLYCKAN

KONFERENSEN HAVS- OCH VATTENFORUM – NU 450 MILJÖENGAGERADES TRÄFFPUNKT

Den med politisk medvetenhet fiskbeståndsruinerade västkusten är aktuell i dag. Detta när 450 miljöengagerade träffas i Göteborg för årets största vattenkonferens, Havs- och vattenforum.

Detta förmedlar Sportfiskarna via https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7241 samt informerar att kronprinsessan är på plats och miljöministern, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Sveriges havsambassadör, FN:s särskilda havssändebud och Internationella havsforskningsrådets generalsekreterare är alla talare när havsmiljön ska diskuteras.

 Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm skriver vidare, bl.a;

   – Mycket bra. Havet är nämligen fortsatt tyst. Längs Västkusten är överfiske tveklöst den huvudsakliga anledningen till den allvarliga nedgången av de flesta av våra kommersiella fiskbestånd.

   Tömningen av havets skafferier är dessutom sanktionerad från högsta politiska nivå. Tyvärr tror forskarna att flera lokala torskbestånd längs Bohuskusten är utrotade för gott.

 I områden som förr var klassiska sportfiskeområden, som vid Vinga och Paternosterarkipelagen, var det länge sedan man kunde få med sig någon annan matfisk hem än makrill.
 Illustrationen ovan visar yrkesfiske bland Pater Nosterskären. Illustrationen nedan aktuell fisk på dagens fisktallrik.

  

Att fånga en mattorsk från Bohusläns klippor är idag svårt och för den generation som växte upp med detta fiske är situationen givetvis tragisk.  För övriga är referensramen flyttad och det är idag för många yngre helt normalt att arter som kolja, havskatt och rödspätta knappt går att fånga alls.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för KONFERENSEN HAVS- OCH VATTENFORUM – NU 450 MILJÖENGAGERADES TRÄFFPUNKT

ÄR VÄNERNS LAXFISKSTAMMAR EJ LÄNGRE AV RIKSINTRESSE?

Vänerns nutida stammar av klarälvslax, gullspångslax, klarälvsöring och gullspångsöring är alla en gång förklarade vara av riksintresse (klass 1).

Med riksintresse avses ”ursprunglig fiskstam med sådana egenskaper att den bedöms ha mycket stort skyddsvärde ur allmän fiskesynpunkt med få motsvarigheter i landet”. För öringstammarna görs tillägget ”av mycket stor betydelse för landet som avelstäkt”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Om aktuell myndighetsförvaltning av denna riksintressefisk, berättar Björn Blomqvist på Sportfishing News-sajten. Nedan kortfattat ur Björns info.

   Länsstyrelsen Västra Götaland gjorde i samband med Kinnekulleträffen 2018 provtagning (IPN prov) av 189 fiskar, lax och öring. Tävlingsledning och deltagare ställde villigt upp och tog tålmodigt plats i kön till provtagnings-bordet med sina fångster. Stämningen var hög bland glada fångstmän som kände att de var med och bidrog i vetenskaplig syfte.  Länsstyrelsens provtagningsteam Linus Andersson, Anna Hagelin, Fredrik Larsson, Bo Jernberg och Gunnar Åsman var också belåtna.

 Hela 189 fiskar registrerades samt skars nogsamt upp för provurtagning. Proven lades sedan ner i små burkar, vilka lades i en kylbox för leverans till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala för analys och provsvar. När proverna på tredje dagen efter avsändning kom fram till SVA i Uppsala konstaterade man där att proverna förstörts och var obrukbara. Sändningen till SVA var tänkt som en övernattsändning.

 Efterforskning visade att paketet med proverna hade hamnat i Kiruna! David Solstorm, fiskerikonsulent i Västra Götaland bekräftar för Sportfishing News att IPN-proverna från Kinnekulleträffen 2018 förstörts.

 Nya IPN-prover kommer att tas – 250 stycken från Västra Götaland gäller – som beräknas ta ett år att genomföra. Deltagarna på 2019 års Kinnekulleträff lär ånyo behöva medverka, slutar Björn B.

 Mer se: http://outdoor.se

 Resterna av Vänerns naturlekande lax- och öringstammar lever en mycket tynande tillvaro, beroende på fortlöpande bristfälliga förvaltningsskäl. Med tanke på det omfattande antal värdefulla prover som insamlades, är det mycket oansvarigt att inte en särskild budtransport använts.  Inga pengar kan ersätta det inträffade. Ytterst handlar det om riksintressefiskarnas framtid, existens och betydelse inte bara i Vänern.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ÄR VÄNERNS LAXFISKSTAMMAR EJ LÄNGRE AV RIKSINTRESSE?

MÅNGSIDIG FISKETID PÅ GÅNG.

Snacket i landets södra hälft, rör sig redan nu i finvädret mycket kring sländsvärmningar, flötmete samt lax- och makrillfiskar i stor och liten skepnad. – Men även att det varit trögfiskat, både i små och stora vatten.

Hör att vår vanliga makrillvariant (Scomber scombrus) glatt många som kommit utomskärs den senaste tiden. I mycket stor utsträckning kommer det nu även frågor om kungen i familjen, blåfenstunan.

   När brukar den komma? Kommer vi att få spöforskningsfiska den även i år?

   Ett gammalt svar på förstnämnda fråga är; den brukar visa sig här från månadsskiftet juli/augusti samt försvinna i anslutning till skiftet oktober/november.

     Hörde nyligen av Fladen-Robban, att yrkesfiskare sett tuna hoppa i Nordsjövatten i förra veckan under sina långfisketurer.

   Om vi får spöforskningsfiska efter den i år kanske vi får svar på i morgon. Då (15 maj) arrangerar nämligen Sportfiskarna tonfiskinfo på Sjölyckan i Göteborg. Tid kl 18.30.

 

 

 

Hursom, märkbart är att intresset för tonfiskeutrustningar har väckts, såväl för fiskebruk i när som fjärran vatten. Det märks nu i båtutrustningstider på efterfrågan. Och det gäller både på gammalt och nytt, framgångsrikt beprövat i hamnflytetygen.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för MÅNGSIDIG FISKETID PÅ GÅNG.

MISSLYCKAD FÖRVALTNING AV G-LAXFISKAR.

Enligt Björn Blomqvist på Sportfishing News sätts det i år ut i Vänern totalt ca 65 000 tvååriga gullspånglaxar och öringar. Justeringar gällande antalet kan komma att ske. Häromdagen (3 maj) sattes det ut i Brommösund, Torsö 10 000 tvååriga (med.vikt 90 gr) smolt av gullspångslax från Sävenfors Fiskodling.

 Från nämnd Fiskodling kommer 25 000 tvåårig smolt av Gullspångslax plus 25 000 tvåårig smolt av Gullspångsöring. EM-lax bidrar med 15 000 tvåårig smolt av Gullspångslax.

 I jämförelse med tidigare års utsättningar av tvåårig Gullspångslax i Vänern (2017 = 34 000 GL och 2016 = 35 400 GL) är årets en av de högre (ca 40 000 GL) under senare år.

 Bristande förvaltning av G-laxfiskstammar gör att g-fisktomhet stundar, läs mer: http://outdoor.se


 Ur den omfattande rapporten ”Laxfond för Vänern” – utkom år 1987 – kan man bl a läsa nedanstående under rubriken ”Bevarande av stamfisk i odling” betr. fiskförvaltning.

”Risken att Vänerns individfattiga naturbestånd av lax och öring skall slås ut är mycket stor. Ett system med stamfiskar är därför en viktig säkerhetsfaktor i arbetet med bevarande av Vänerns Laxfiskstammar. Systemet innebär att fisk från de naturligt reproducerade stammarna hålls i fiskodling under hela livscykeln för att som avelsfisk sedan kontinuerligt lämna rom och mjölke. För att undvika att den fisk som produceras på stamfiskstationer drabbas av genetisk utarmning måste antalet föräldrar vara tillräckligt stort. Avelsfiskarna skall vara individuellt märkta.”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för MISSLYCKAD FÖRVALTNING AV G-LAXFISKAR.

VIKTIGT OM MÅTT OCH VIKTER

Om mått och vikt kommer det inte sällan förfrågningar. Om fiskmått gäller följande enligt Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, Strålfeniga fiskar (2012). Foto nedan är ”plåtad” ur Nationalnyckeln.

 Gaffellängd är längden från huvudets främsta punkt – kan vara överkäke eller nos/ hakspets till stjärtfenans mitt.

 Totallängd är längden från huvudets främsta punkt till stjärtfenans bakkant.

 Standardlängd är längden från överkäkens mitt eller nosspetsen, beroende på vad som ligger främst, till mitten av stjärtfenbasen.

  Enligt historikern Hans Högman så var det vanligt att äldre mått oftast utgick från olika kroppsdelar, fot, tum, armslängd etc. Detta innebar att måtten ej blev så exakta. Här några ex:

 Famn: Måttet från långfingerspetsen på vänster hand till höger hands långfingerspets då båda armarna är utsträckta så långt som möjligt.

 Fot: Längden från hälen till spetsen av stortån.

 Tum: Bredden över tummen.

 Tvärhand: Bredden över handens fyra fingrar.

 OBS! Famn användes som mått på vattendjupet som fastställdes med lodning. En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. En engelsk famn (fathom) är något längre, 1,83 meter.

 Viktmåttet en uns = 2 lod = 548 ass = 26,3 gram silver eller 27,9 gram guld.

 Äldre svenska viktenheter med motsvarigheter i många länder bygger på den gamla romerska enheten uncia = 27,3g. För guld var 1 uns = 27,9 g, för silver 1 uns = 26,3 g och som medicinalvikt 1 uns = 29,69 g. Motsvarande engelska enhet är 1 ounce (oz) = 28,35 g

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för VIKTIGT OM MÅTT OCH VIKTER

SVENSK OCH DANSK SEGER I TROLLING MASTERS BORNHOLM

Bästa båtlag och därmed totalvinnare (1032 p) i Trollingmasters Bornholm blev svenska Team Gladsax med Andreas Ander som kursläggare, 29 p före Team Garmin Sweden (1003 p). På tredje plats ännu ett svenskt team (Rodman) med Lars Hedberg som skeppare. Team Gladsax lurade i dag 4 st. laxar. Team Garmin 3 st.

 Vinsten gjorde Team Gladsax Dkr 40 000:– rikare.

 I dagens (lördagens tävling/ dag 4) blev det dubbelt danskt i toppen. Team MIT BAEST före team Verona.

 Tyngsta laxen (21,78 kg) drogs av danska Team Sallinge med Sören Jensen som skeppare. Sören belönades med Dkr 85 000 för fångsten. Laxen är den nästtyngsta genom åren i Bornholmstävlan. I topp sedan år 2007 ståtar en lax om 22,21 kg.

 Kolla resultat: http://www.tv2bornholm.dk/events/trolling/trolling-2018/tmb-2018-resultater.aspx?resultat=dag4

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SVENSK OCH DANSK SEGER I TROLLING MASTERS BORNHOLM