GAMMAL ”FISKEMAT” PÅ NYTT UPPTINAD

Sportfisket på den svenska landsbygden kan ge stora inkomster, inte minst från utlands- turister. Det framgår i den 75-sidiga rapporten ”Sportfiske och fiske-turism för landsbygd-ens utveck-ling” ,

Den är gjord på uppdrag av Jordbruksverket samt  presenterades  i går av Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Jordbruksverkets uppfattning är att det finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism i Sverige. Bristen på kunskap om det samhällsekonomiska värdet och potentialen av fritidsfiske och fisketurism har dock länge varit ett hinder för utvecklingen. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetandet om det ekonomiska värdet av våra vatten- och fiskeresurser samt att denna medvetenhet tar sig uttryck i förvaltningen och nyttjandet av våra akvatiska naturresurser, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Av Jordbruksdepartementets pressinfo att döma verkar den grönblå infon vara gammal känd fakta i sportfiskareleden. Den ger ånyo belägg för ansvariga makthavares fortlöpande passivitet beroende på ointresse, konflikter och beslutsvånda i fiskefrågor.

SOU-boken  ”Fritidsfisket” från 1968 – i bild ovan – författades då av Jordbruksverkets fritidsfiskeutredning.

 

Sidillustrationen  inform-erande om fritidsfiskets stora socioekonomiska betydelse i de nordiska länderna utgavs av Nordiska Rådet år 1997, m.a.o. för 20 år sedan.

Devisen “Vill du att inget ska ske tillsätt en utredningskommitte” är still going strong i beslutsfattareleden.

 

Mer info: http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/nyrapportvisarpavardetavsportfiskeochfisketurism.5.5105df0e15ed318a772a0f2d.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för GAMMAL ”FISKEMAT” PÅ NYTT UPPTINAD

TONFISKET I DANSKT VATTEN TOPPAR I MARLIN MAGAZINE

Dansk fisketurism har, via press release från Fairpoint Outdoors i Danmark, ånyo varit snabba med att internationellt få ut info om vad som händer inom sportfisket i danska vatten.

 I internationellt, mycket stort ansedda sportfisketidningen MARLIN MAGAZINE kan bl a läsas:

”A bluefin tuna has been caught, tagged and released for the first time in Danish waters. History was made after three hours of fishing, followed by a hard and intense fight with Jesper Petersen behind the rod. Once the giant fish was landed, the team quickly handed the fish over to the scientist from DTU Aqua and ICCAT, who tagged and released the 628-pound fish back into the water.”

 Om Jespers fajt kan du läsa på svenska via http://www.fiskejournalen.se/dansk-megatuna-fangad-pa-film/

 Via TUNA CLUB Sweden kan du läsa mer om efterdyningarna till det genomförda svenskdanska tonfiskmärkningsprojektet, där 14 blåfenstunor märktes utanför bohuskusten, betydligt fler än i danska vatten.

 Se: https://m.facebook.com/Tuna-Club-Sweden-1651453394928324/?hc_ref=ARRNbxLGvseHeZRSXhbag5SqF-Dsa8l9Jd0-2yf5lOye3zP6mxNjAGpe42BkQ2fc8RY&fref=nf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för TONFISKET I DANSKT VATTEN TOPPAR I MARLIN MAGAZINE

ÖK INOM EU FÖR FISKEVOTER 2018 I Ö-SJÖN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera medier rapporterar på morgonen nedanstående TT-info.

 Att sätta de tio fiskekvoterna i Östersjön tog en hel dag och en hel natt för EU-ländernas fiskeministrar. Först framåt sextiden på tisdagsmorgonen kunde ministrarna och deras personal stappla ut med en överenskommelse på papper.

   – Det var olika syn på de här olika kvoterna och bestånden och det gjorde att det blev segslitna förhandlingar, säger landsbygdsminister Bucht efteråt.

 Framför allt var det TORSKEN som stöttes och blöttes inne på mötet. Slutresultatet blev en oförändrad kvot i de västra delarna av Östersjön (väster om Bornholm) och en kvot som minskas med åtta procent i de östra delarna.

 Sverige hade hoppats på ett ålfiskeförbud, men ÅLFISKET blir nu kvar i Österjön. Frågan om ålens ställning ska diskuteras vidare senare i höst.

 För LAXEN innebär tisdagens beslut minskade kvoter med 5 procent i såväl egentliga Östersjön som Finska viken.

 Aktuell info, se: http://www.gp.se/nyheter/sverige/lång-natts-färd-mot-fiskekvoter-1.4716072

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ÖK INOM EU FÖR FISKEVOTER 2018 I Ö-SJÖN.

ALLT FÄRRE ARTER LÄNGS VÄSTKUSTEN

Rubriken har SVT Nyheter Väst satt efter info från Kennet Lundin och Matthias Obst, experter på marinbiologi.

 De båda har deltagit i den senaste undersökningen av västkusten 2006-2009 samt jämfört framkommen fakta med marinbiologiska fakta från Kattegatt- och Skagerackinventeringar, som gjordes på 1920- och 30-talen. Den nya inventering visar att minst 60 % av alla bottenarter har försvunnit.

– Vi ser att de arter som försvunnit är framförallt de arter som är sällsynta, säger Matthias Obst.

 Det var museichefen på Naturhistoriska museet i Göteborg, Leonard Axel Jägerskiöld, som tillsammans med sin personal över hela västkusten samlade in de första proverna.

   Det är svårt att avgöra varför så många arter försvunnit, men en bidragande orsak kan vara trålning som förstör förutsättningar för bottenlevande arter. En annan orsak är övergödning, konstaterar de båda forskarna i SVT-infon.

– Det blir även effekter av att man tagit bort de stora rovfiskarna, då får man en kaskadeffekt neråt, det påverkar hela ekosystemet, säger Kennet Lundin.

– Havet kommer att användas mycket mer i framtiden, kustnära områden speciellt. Så vi måste förstå mycket bättre hur ekosystemet fungerar och hur vi människor påverkar, så att vi kan hantera det på ett bra sätt, precis som vi gör på land, slutar Matthias Obst.

Mer info, se: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/allt-farre-arter-langs-vastkusten och http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6740474

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ALLT FÄRRE ARTER LÄNGS VÄSTKUSTEN

HÄR FLUGFISKAR DU TUNGVIKTIGA GULLSPÅNGARE

Hösttid är för många flugfiske i när och fjärran artificiella sportfiske-vatten. Merendels är då färgsköne, högfartaren regnbåge uppskattad målfisk – vars mål för dagen kanske inte alls är det du serverar från din flugask. Men var envis, kanske träffar ditt kvällsmål rätt bland stort och smått.

 Häromdagen visade Björn Blomqvist på Outdoorsajten på ett spännande alternativ i reservoar-fiskeväg, nämligen spösvingande efter tungviktiga gullspångslaxar.

Björn skriver att Berget Sportfiske utanför Eksjö i Småland är ensamma om att erbjuda sina gäster ett fiske efter Gullspångslax av storformat samt förmedlar att årets hittills tyngsta gullspångare där är en 11,6-kilos lax från i våras. Regnbågar i tvåsiffrig kiloviktklass huserar även i Berget-vattnet, så dimensionera redskapen därefter.

Björn nämner inget om gångbart flugval för gullspångarna, men Vb-red. har hört, att stora, mörka, livfulla flugor – typ Black Marabou Muddler – förskönad med stänk av rött och flash ska vara gångbara. – Jag hade i min flugask bara en White Marabou, så den får i bild nedan ersätta en svart.

Mer info, se https://www.facebook.com/tajtlajn/photos/pcb.1160790543958650/1160790353958669/?type=3&theater

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HÄR FLUGFISKAR DU TUNGVIKTIGA GULLSPÅNGARE

SUNNANÅTRÄFFEN – FLERFALDIGT KURSLÄGGANDE INOM MODERN TROLLINGTEKNIK

Påminner om att nästa veckoslut (13-15 okt) är det full rulle på skilda vis i Mellerud. Detta om vädrets makter tillåter, att den traditionsrika Sunnanåträffen – 33 gången – kan sjösättas av Melleruds Trollingklubb. Se http://mellerudstrollingklubb.blogspot.se

   Det är träffen där gemytet alltsedan första årgången tronat i högsätet, där viktiga kontakter knyts och där trollinginfon alltid varit generöst givande.

 Valet av arrangörsplats initierades av de välkända VSF-medlemmarna Stig Söderström och Gösta Wadh samt fick snabbt gehör hos kommunen och tidningen Fiskejournalen. I bild nedan, ett testfiske som Bosse D och Vb.red. gjorde i lag med Stig och Gösta före första Sunnanåträffen.

   I den första träffen (1985) deltog nio båtlag (ca 20 fiskare). Av två tänkta tävlingsdagar blev det på grund av tuff vind blott en. Den dagen drogs två laxar och fyra öringar.

Tyngsta laxen (4,5 kg) drogs av västgötaeamet “Hållidaj” och av då 12-årige Frans Johansson, Lerum. I båtlaget ingick Frans pappa, Olof Johansson samt Lars-Gunnar “EL-GE” Hansson. Lika mycket vägde största öringen som bordades av Team ”Pike”, bestående av de välkända värmländska bröderna Hans och Håkan Persson.

 Specialdesignade trollingrullar och spön var det då få av. De flesta trollade med röda Ambassadeurrullar samt tvåhandsspön, vanligtvis brukbara i deras kust- eller gäddfiske.

   Vänertrollingpionjären Gösta Wadhs 80-tals trollingutrustning – rättesnöre för många – kommer jag ihåg var en röd Amb. plus ett 9 fots ABU Atlantic 443 S ZOOM för dragvikter 30-60 g.

De redskapen – tyckte vi närvarande – var hyper-moderna i jämförelse med den äldre kollektion spön och rullar, som Gösta Wadh visade upp under träffen. Han berättade att med dem svirvlade Lewellyn Lloyd och Erik Geijer flera Vänerstorlaxar för mer än 100 år sedan.

 LEF Sport och Marinprodukter, med mångsidigt fiskande “gäddprofessorn” Leif Engström vid rodret, var tidigt utrustningsförebild via marinelektronik och beten i Sunnanå. Där skapade Leif med sina produkter en förebild, som blev särskilt starkt utvecklande för modern trollingteknik på skilda håll i landet.

  Uppdaterad var man, om man till första trollingträffen kom med ett Lowrance X 15 ekolod och en Bombervobbler i linändan. Några visade upp flitigt betittade djupriggar, J-pluggar samt lockblänken direktimporterade från USA.

PS! PS!  Såg när jag letade Sunnanåfakta, att enbart under en höstmånad år 1987, d v s för 30 år sedan, togs det utanför Sunnanå fem fiskar i vikt mellan 6 kg och 9,5 kg. Om Vänerfisket skrevs det då nedanstående.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SUNNANÅTRÄFFEN – FLERFALDIGT KURSLÄGGANDE INOM MODERN TROLLINGTEKNIK

FRITT FRAM FÖR SPÄNNTAG MED REGNBÅGE – OBS! FULLBOKAT!

I morgon (7/10) arrangerar EL-GE Sportfiske och Gråbo Sportfiske- och Fiskevårds-förening för fjärde året i rad en kostnadsfri heldag med flugfiske i fokus. Traditionsenligt är det regnbågsfiske i Lilla Lövsjön som gäller. Arrangörerna informerar vidare:

Vill du prova på flugfiske, men saknar grejer och behöver dessutom kasttips? Eller vill du bara finslipa dina tekniker, fånga fina fiskar och träffa likasinnade? Oavsett bakgrund lär du kunna hitta något i det fullspäckade programmet mellan kl. 10:00-17:00. Notera att platserna är begränsade och att anmälan görs i EL-GE Sportfiskes butik, på telefon 031-220570 eller till peter@el-ge.se. Läs mer om programmet här.”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FRITT FRAM FÖR SPÄNNTAG MED REGNBÅGE – OBS! FULLBOKAT!

HOPPFULL FISK(E)TILLVARO

 

Tillvaron är nu hoppfull på olika vis i fisk(e)-världen. Och oavsett om du kastar, pilkar, metar eller trollar så täcker du in mycket under ytan i skilda vattenområden.

 Fiskteckningen är av Rolf Smedman och ur boken Fisk fiske fiskare av Clive Gammon, som utkom år 1959.

 

Fisket kan mycket väl ske med illustrerade, äldre solida rullårgångar – som du kanske kan nappfynda på en bakluckeloppis eller auktion.

 

 Någon möjlighet att i linändan få känna på tonfiskens urkraft och sprintertempo låter sig nu inte lagenligt göras. Och absolut inte heller med nämnda redskap.

   Därtill behövs grövre dimensionerade redskap, men även de kanske nu kan fyndas för framtida bruk.

 Dock, enbart att få se fiskmajestätet hoppa och ytvattenjaga betesfisk i våra vatten är tillräckligt för att dra utomskärs, om vädret tillåter och innan båten ev. ska upp på landbacken.

Blåfenstunan blottar sig i våra kustnära vatten oktober månad ut. Senast jag själv höstsett den är 29 okt. på Fladen i Kattegatt.

 Mer tonfiskfakta i ord och bild, se: http://www.aqua.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=4F72F0ED-3511-4C2B-BB3A-8AF171C7A46B

 Glöm inte, kolla in på aktuell länsstyrelse fiskebestämmelserna i det område du ämnar fiska.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HOPPFULL FISK(E)TILLVARO

FENA KNOTFÅNGSTER AV REKORDFORMAT

Från turbåten Vandias Öresundsfiske i söndags gjordes en suverän fena fångst. Det förmedlar Niklas och Tompa via Helsingborgsbåtarnas sajt. Se: http://www.helsingborgsbatarna.se/www/category/fiskeinfo/

   Ombord fick man nämligen syna en storståtlig fenknot som ombord vägdes till unika 1050 g och på krönt våg iland 1030 g/47 cm.

   Första över kilovikten i Sverige. Det innebär att Patrik Nilssons nyligen satta fenknotrekord om 0,975 kg kan bli passé framöver. Svensk fiskelitteratur anger fenknotens maxlängd till 45 cm. Rekordpassé även där för vår nyfångade fen(a)knot.

   I Alwyne Wheeler berömda europeiska fiskrefbok ” The Fishes of The British Isles & N.W.Europe” anges en brittisk rekordfenknot ha vägt 5,19 kg.

 IGFA-rekordfisken (Chelidonichthys lucerna) spöfångades i franska Dieppe vid Engelska kanalen i nov.år 2011. Den vägde för nordbor närmast osannolika 3,06 kg. Någon längd finns ej angiven.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FENA KNOTFÅNGSTER AV REKORDFORMAT

STOR ABU COME BACK MED PÄR

I mitten på 80-talet producerade skicklige fiskaren och filmaren Christer Mattsson och Vb-red. flera videofilmer om fiskafängen på skilda håll i vårt avlånga land.

   I Stockholms skärgård guidades och kustfiskade vi efter öring och gädda i lag med ett gäng mycket duktiga unga spösvingare, som bl a såg till att parallellt i samma båt drillade två av killarna gäddor på över 10 kg.

   En av dessa var i dag internationellt välkände Pär Lindberg, som genom åren sett till att sportfisket hamnat i fokus på skilda håll via grandiosa fångster och förstklassiga redskap.

 Nyligen överlistade mångsidigt fiskande Pär en blåfenstuna om 90 kg med haspelfiskeutrustning, i det som han beskriver som sitt livs fiskefajt. Bild ovan!

   Dock var det inte under årets tonfiskmärkningsprojekt utanför svenska västkusten detta skedde, utan på Nordamerikas östkust där liknande märkningsförsök pågår.

  Men upprepas nordiska tonfiskmärkningen nästa år kanske vi får se Pär utanför bohuskusten rustad med Abu Garcia märkta haspel- och multirullar i duell med ”alla fiskars konung”.

   Pär Lindberg gör nämligen i dagarna comeback på ABU och detta som ny försäljningschef för Abu Garcia Sverige. Han efterträder då i branschen högt uppskattade Olle Lidesjö, som efter 32 branschår, nu ämnar pensionärssvinga med ABU-prylar i handen.

– Som nämnts, kanske får vi snart se dubbel tungviktscomeback på ABU, m a o både på personal och redskapssidan.

 Det lär ha visats upp en äldre Ambassaduer 30 i anslutning till årets bohus-tonfiske. Men med tanke på tonfiskens storlek i de gamla Ranrike-vattnen är det tveklöst säkrare med större ABU-märkta storlekar. Amb. 30 i bild nedan.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för STOR ABU COME BACK MED PÄR