TRÖGT MED LAXHÅVNINGEN I VILDLAXÄLVARNA

En ”sum up” av laxuppgången i vildlaxälvarna år 2017, från Torne älv i norr till Mörrumsån i söder visar, att det finns mycket kvar att göra för att Sverige ska nå sin fulla potential som laxfiskedestination.

 Detta konstaterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert i en dagsaktuell rapport från förbundet.

 Summeringen är baserad på statistik från älvarnas fiskräknare.

Fakta se: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6085#.WiGOgVC6-mk.facebook

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för TRÖGT MED LAXHÅVNINGEN I VILDLAXÄLVARNA

VÄNERNINFO UNDER PRESS

På Sportfiskarnas nyligen avhållna infomöten i Karlstad och Lidköping, förmedlades om förbundets verksamhet regionalt och nationellt samt presenterades olika Vänernfiskeintressenters aktualiteter till gagn för liv, både över och under ytan, i vår stora, unika sötvattensvidd och dess rinnande vattenflöden. 

 Se och bedöm själva om insatserna via: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6084

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för VÄNERNINFO UNDER PRESS

ÖRESUND – STILL GOING STRONG.


 Vår mycket gemytlige danske Öresundsfiske-kompis Jesper – i bild med dubblé på rödspätta – berätta-de, att danskarna nu som förr, från land-backen kunnat se tonfisken hoppa i Sundet. Nedan ett tidningsklipp som beskriver den uppståndelse tonfisken orsakade, när den förekom i Sundet på 50-talet.

Det har kommit uppskattande ordalag över Vb:s bildberättelse från Öresundsfisket i fredags. Lägger till ytterligare några fångstbilder. En håv, kan som nedan, vara bra att sticka under rödspättan när den håller kiloformat.

 Det har sagts att till förra bildinfon behövdes inga ord. Fotona var klart in-formativa över vad som behövdes i båt, båtutrustning samt fiske-prylar från spö/rulle, änd-tackel, beten plus kläder i rådande väder.

 Kan vidare tillägga att mina foton är tagna från Anders Nicanders nya båt, en Micore 570 GT CC, som tillsammans med skepparen var gott kursläggande och fiskgivande under premiärturen till Öresund.

 Vb-red. tackar läsekretsen och säger att när det gäller positioner kan nedanstående sajter vara vägledande för Öresund och västkusten.   Se: http://www.teamlillamy.se/index.php och http://bjorlandafiske.se/positioner/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ÖRESUND – STILL GOING STRONG.

POLITIKERNA FLYR LÖFTEN OCH ANSVAR

I Vänerblänket har vi allt-sedan VSF bildades för snart 30 år sedan framhållit att det är politikernas beslut, som i slutändan styr hur liv och livsmiljöer i våra vatten utvecklas.

Dagens livsutveckling i både söta och salta vattenmiljöer talar tydligt, för hur de folk-valda via bristande insikt flytt och flyr sitt ansvar.

 Riksrevisionens granskning för ett par decennier sedan visade då, att våra beslut-fattares möjligheter till nationella åtgärder inte har utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart fiske.

 Ruineringen av Västkustfjordarnas torskfiskbestånd, vilka i århundraden stått för bosättning och överlevnad i våra skyddade fjordvatten är skrämmande exempel, liksom förvaltningen av de världsunika laxfiskarna i Vänern.

 Välfärd för röstfiskande politiker har primärt varit, att i egenintresse bland särintressen, skaffa sig välståndspositioner. Att gynna allmänhetens folkhälsofrämjande intresse sportfiske, till gagn för kost och friskluftsmotion, är sekundärt i politikerleden.

Alltmer uppdagas det nu i våra allmänna medier, att någon sanning mellan ord och handling existerar inte i makthavarsnacket om ekosystemviktiga insatser för livskraftiga fiskbestånd.

 Svenska Dagbladet hade i går en omfattande debattartikel under rubriken: “Politikerna måste våga stoppa fisket”. Se: https://www.svd.se/debatt

 2018 är VALÅR! Om vad politikers passivitet lett till är nu aktuellt via:

http://www.blt.se/debatt/brattom-att-radda-torsken-i-ostersjon/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/världshaven-i-akut-behov-av-skydd-1.4864189

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för POLITIKERNA FLYR LÖFTEN OCH ANSVAR

LAXCUP VÄTTERN I KARLSBORG 2-3 DEC.

Påminner om att storfisktävlan LAXCUP VÄTTERN är på gång. Tävligen äger rum 2-3 dec med Karlsborg som utgångshamn och med KARLSBORGSORTENS FISKE & FISKEVÅRDSFÖRENING (KFFF) och VÄNERNS SPORTFISKEFÖRENING (VSF) som arrangörer. Ansvarig mästerregissör för tävlan är allas våran Sten-Gunnar Steénson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All information om Laxcupen 2017 http://kfff.se/contact_70.html.

 Se även : http://merlaxivattern.se för senaste nytt om Vätternfisket.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LAXCUP VÄTTERN I KARLSBORG 2-3 DEC.

GIVANDE BLACK FRIDAY I ÖRESUND

För Vb-red. i lag med A-trion (Albin, Anders, Anders) plus förstklassige danske lystfiskaren Jesper blev gårdagens Black Friday en givande fiskedag i Öresund.

 

 

Bilderna  av flatfiskar, torsk, samt erfaret nygammalt i jigg-, mask- och rulleväg plus helnytt i spöfunktion (14 spööglor) får tala för, vad som fiskmässigt gjorde gråvädersdagen upplyftande i Ven-vattnen. 

 

 

 

Sundsdagstillvaron delade vi och våra trailerbåtar med både tumlare och havssula.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för GIVANDE BLACK FRIDAY I ÖRESUND

BLACK FRIDAY OCH CYBER MONDAY

På fredag handlas det fysiskt och på måndag är det stor e-handelsdag.

   I en färsk undersökning från organisationen Svensk Handel framkommer, att 45 procent av de tillfrågade i Sverige ”definitivt” eller ”antagligen” kommer att handla under Black Friday. Av dessa säger 57 procent att de planerar att köpa julklappar.

   Elektronik är helt klart bland de mest populära produkterna och det som prismässigt sänks allra mest.

   För att ha störst chans att göra fynd gäller det att förbereda sig inför rean och jämföra priser redan innan den drar i gång.

   Dagens sportfiskevärld är full av elektronik både för handgrepp och ögonsvep. Sistnämnda registrerar ovan jagande tonfisk på ca 150 m djup.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för BLACK FRIDAY OCH CYBER MONDAY

SJÖPUNGSODLING MOT ÖVERGÖDNING

Övergödning är ett omfattande miljöproblem, särskilt i V-regionens salta innerfjordar, som starkt hämmat sportfiskeutvecklingen där. Och som fått fortgå år efter år.

Textillustrationen är hämtad från en intervju Vb-red. gjorde med Erik Degerman, publicerad i EXPRESSENS Fritids- och Fiskebilaga år 1983.

Kväveutsläpp från både avlopp och odlingsmark tar sin väg ner till havet, där särskilt våra innerfjordar drabbas av döda bottnar skrev Kungsbacka-Posten i går (22 nov.), samt nämner särskilt Kungsbacka-fjorden.

– Sjöpungar renar vatten från kväve och fosfor, så en sjöpungsodling kan vara ett bra filtreringssätt att komma tillrätta med övergödningen, menar S-politikern Kent Stenhammar i en motion.

Sjöpungens föda består främst av plankton, men eftersom djuret också binder vissa närsalter som kväve och fosfor, så kan det skördas och på så sätt motverka övergödning. Efter skördning  kan det användas som biomassa och gödningsmedel på åkermark.

 

Illustrerad sjöpung Ciona intestinalis, har mjuk, hopdragbar cylindrisk kropp (max 12 cm) samt är vanlig, fastsittande på klippor i Europas kustvatten, inkl även Öresund och sv Östersjön.

 Stenhammar motionerade i mitten av 00-talet om att starta musselodling i fjorden, också det ett förslag för att minska övergödningen. Den motionen avslogs.

 

 

 

 Läs mer http://kungsbackaposten.se/nyheter/sjopungar-kan-rena-fjorden/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SJÖPUNGSODLING MOT ÖVERGÖDNING

KVICKSILVERFORSKARE: – KAN VARA RISKFRITT ATT FRAMÖVER ÄTA SVENSK INSJÖFISK .

Vänerblänket förmedlar citat från SVT Nyheter Västernorrland sägandes:

”I ungefär hälften av de svenska sjöarna är halten av kvicksilver så hög att det enligt Världshälsoorganisationen, WHO inte är lämpligt att äta fisken. Problemet är liknande på våra breddgrader runt om jorden. Den situationen kan nu komma att förändras inom en i sammanhanget snar framtid.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har i avancerade studier på ett myrområde i Västerbotten kunnat visa att det lagrade kvicksilvret som finns i marken försvinner överraskande snabbt.

– Avgången av kvicksilver från myren verkar gå mycket snabbare än vi tidigare har trott, säger Mats B Nilsson, professor vid SLU och en av forskarna bakom studien.

– Om de resultat vi har från den här myren även gäller för andra områden så kommer kvicksilverhalterna i fisken att gå ned, menar Mats B Nilsson, vilket kan innebära att det kan vara riskfritt att äta svensk insjöfisk inom några årtionden.”

 Mer info i ord och bild, se: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hapnadsvackande-forskning-kvicksilverhotet-forsvinner och https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/lansstyrelsen-i-vasternorrland-en-glad-nyhet

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för KVICKSILVERFORSKARE: – KAN VARA RISKFRITT ATT FRAMÖVER ÄTA SVENSK INSJÖFISK .

GULLSPÅNGSLAX UTAN FORTLEVNAD


Utvecklings- och framtidsprojektet LAXFOND FÖR VÄNERN med uppgift se till att de världsunika lax- och öringstammarna i Vänern kan fortleva, bl a via återställande av naturliga reproduktionsområden för nämnda stammar samt via ökad odling och utsättning (lax och öring), har fortlöpande inte alls levt upp till sin målsättning och roll som förvaltare.

 Fiskelyckafoton, med imponerande, spöfångade Vänerlaxar som de ovan, är mer och mer sällsynta samt ger konstant belägg för att makthavarnas löften om en successiv utveckling av kvalificerad fisketurism var ord utan mening.  

 Björn Blomqvist var närvarande i Lidköping i går på Sportfiskarnas infokväll där skrämmande fakta gavs om den förvaltning fiskarna beståtts med av ansvariga myndigheter.

 Rubriken på Sportfishing News sajt i dag är avslöjande: ”Noll odlad Gullspångslax 2017.” Se ord och bild: http://outdoor.se/noll-odlad-gullspangslax-2017/

   Björn berättar, att ca 40 åhörare var närvarande denna historiska kväll då Laxfondens vd Thomas Johansson sakligt informerade om det katastrofala laxfiskläget i sjön. Infon han gav var bl.a. att år 2018-2021 finns ingen odlad Gullspångslax att tillgå.

 Våra politiker har den formella makten och tar därmed de avgörande besluten i såväl stora som små fisk(e)frågor. Underlaget för sina beslut ska de folkvalda hämta från sakkunniga tjänstemän inom aktuella verksamhetsområden.

 Om våra beslutfattares mångåriga passiva attityd mot bevarandet av de världsunika fiskarna skrev Vänerblänket nyligen under rubriken ”FISK(E)FÖRVALTNINGEN I VÄNERN OCH DESS TILLFLÖDEN EN JÄTTEFADÄS.” Se: http://www.vanerblanket.se/fiskeforvaltningen-i-vanern-och-dess-tillfloden-en-jattefadas/

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för GULLSPÅNGSLAX UTAN FORTLEVNAD