OTILLRÄCKLIGA FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER FORTSÄTTER MINSKA VÅRA FISKBESTÅND

– Det är olyckligt att vi inte lyckas få ner fisketrycket på flera internationellt förvaltade arter, som torsk och makrill. Detta trots att vi har och även tidigare haft tillräckligt med kunskap om påverkansfaktorer och konsekvenserna av otillräckliga förvaltningsåtgärder. Ålen är ju också ett sorgebarn som påverkas starkt av inte bara internationellt fiske utan även av till exempel vattenkraft och andra fysiska hinder på vandrings-vägarna, säger Johanna Mattila, forskningsledare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Våra havs- fiskbestånd mår inte bra förmedlar Sveriges Lantbruks-universitet (SLU) i en ny rapport. Statusen bland vissa populationer är så dålig att SLU anser att fisket borde stoppas. Miljöförstöringar som i sin tur orsakar klimatförändringar anges som några av orsakerna.

 Kolla: https://www.havet.nu/?d=190&id=48298

 Där kan du bl a läsa: ”Statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt, samt för gös i norra Östersjön, är nu så dålig att arterna inte bör fiskas alls. 

Längs Egentliga Östersjöns kust fortsätter beståndet av gädda att minska, och samma gäller för siklöja i Bottenviken och Vänern.

I östra Östersjön och Kattegatt minskar mängden lekmogen torsk. Torsken i Skagerrak visar något förbättrad status men forskarna rekommenderar ändå att lägre fångster tas upp då fisketrycket fortfarande är för högt.”

I Vänern har laxbeståndet minskat, men varför är man inte klar över. Det är en fråga vi ska titta närmare på, säger Johanna Mattila.

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.