MAKTHAVAREPASSIVITET PÅ GÅNG UTROTA VÄRLDSUNIK VÄNERLAXSTAM.

”Det är inte försvarbart att en världsunik fiskstam tillåts tyna bort år 2018 i ett land där man annars gärna ståtar med ett framsynt miljöarbete, och där EU:s vattendirektiv samt art- och habitatdirektivet ska säkerställa goda livsmiljöer för laxen. Vänerområdet kan förlora den resurs som en utvecklad fisketurism behöver som attraktion.”

 Citat är hämtat ur ett debattinlägg i nwt.se författad av de ledande representanterna Mikael Tuneld och Peter Belin i förbundsorganisationen Sportfiskarna.

Den världunika gullspångslaxen är fokus för deras debattinlägg under rubriken ”Klockan klämtar för Gullspångslaxen”, vari de starkt betonar fiskens överlenadsproblem via mycket begränsade fortplantnings- och fredningsområden samt överfisket av fisken i Vänern.

 Den världunika fiskens överlevnadsproblem har varit kända bland våra beslutsfattare/makthavare i långt mer än ett halvsekel. Men detta till trots har dess existens fortlöpande minskat. I de omfattande Laxfondspublikationerna ovan kunde beslutsfattarna på 1980-talet läsa om sjöns akuta laxfiskproblem och genomgripande förslag till skyddsåtgärder för Vänerlaxfiskar.

 Inom VSF och i Vänerblänket har verklighetsinitierade miljövårdare och sportfiskare i nämnda kommunikationsinstanser i flera decennier påtalat för verklighetsfrämmande, politiska beslutsfattare om deras brist på skydd av de världsunika atlantiska insjölaxarna i Vänern. Tillika den värdefulla glädje fisken, bland annat globalt givit skonsamt fiskande sportfiskare.  

 Dock, för politikerna har röstfiske i eget intresse och bland särintressen varit primärt att vårda. Detta framför allmänhetens intresse och aktuell fiskvård.

Medan du läser det här håller en av Sveriges och världens mest skyddsvärda laxstammar på att försvinna” inleder debattförfattarna sitt inlägg.

 Orsaken: fortlöpande makthavarepassivitet i ett land som internationellt vill ge sken av att ha ett framsynt miljöpolitik, slutar Vb denna notis.

 Läs mer: https://nwt.se/asikter/debatt/2018/02/02/klockan-klamtar-for

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.