MAKRILLEN – MAKALÖS PÅ KROK OCH MATBORD.

 

Makrillen anses inte bara vara en av våra vack-raste och smakfullaste sportfiskar, utan dess-utom, i för-hållande till sin storlek, en av de mest bångstyriga man kan kämpa med i linändan.

 

Nu är störst chans, för såväl ung som gammal, att på olika vis själv bli fångad av den mångfacetterade fisken.

 

 

  För att en fiskefight ska vara rolig och spännande samt ha ge och ta över sig, måste den givetvis ske med för fiskafänget rätt dimensionerade redskap. Utrustningen ska inte vara sådan att den snabbt kan ta död på både fisk och fight. Den skall vara anpassad att matcha fisken, så att sistnämnda oskadd ska kunna returneras till sitt rätta element.

 

 

 Med den för ett rörligt vattenliv perfekt byggda kroppen, som saknar simblåsa, kan makrillen snabbt röra sig mellan olika vattennivåer och i dessa, oberoende av tryckförhållandena, oförtröttligt fightas.

 

 

 Det finns många sätt att fiska makrill på via handredskap. Att kasta med fluga eller drag mot ytjagande makrill är en stor upplevelse, liksom att flötes- eller bottenmeta dem med en eller två tafskrokar.

 Trolling är likaså en under hela makrillsäsongen mycket gångbar fiskemetod.

 

 

 Flera makrillar på en flerkroksförsedd lina, typ häckla, ger inte makrillens mångsidiga kampegenskaper rättvisa. Makrillarnas försök att bli av med kroken, gör att de drar åt olika håll och neutraliserar varandras flykt. Några samstämmiga rusningar i djup- eller sidled förekommer inte. Det blir bara tungt i linändan.

   Är man ute efter makrill som agn eller snabbt vill ha ett större middagskok, utan tanke på det sportsliga i fisket kan ett häcklefiske vara acceptabelt. Före ekolodets tid sökte man makrillens nivå i vattnet med en känndörj för att se på vilket djup det enklare och roligare handmetet/slagdörjfisket skulle ta vid.

 Studerar man äldre fiskelitteratur, så var det förr så gott om fisk inomskärs att med en handmeta kunde tjogtals av både botten- och frivattenfisk lätt dras.

   Om såväl nyttan som nöjet att morgontidigt handmeta makrill skriver prosten Johan Oedman, Tanum i sitt bohusarbete “Bahus- Läns Beskrifning” för snart 300 år sedan följande:

”Om något förnöjeligt fiske är, är wisserl. thetta, thet jag med egna ögon sedt och sielf för ro skuld proberat. Then fiskaren som intet får 2 eller 3 tjog med sin meta, til 3-4-5-6 famnars djup hwar morgon til kl.10 tå måst fara hem igen, han prisar intet fisket.”

 Jag avslutar med tre betydligt mer aktuella böcker. De utgör mycket läsvärd sommarlitteratur, när omständigheterna inte tillåter att du kan umgås med makrillen från storstadens kajkant, västkustklippan eller flytetyg.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.