HUR KURSLÄGGS VÄNERFISKETS FRAMTID?

IMG_1999

På Sportfishing News-sajten har Björn Blomqvist på ett föredömligt sätt genom åren belyst fisket och laxfiskutsättningarna i Vänern och tillflöden. Vb har just saxat:

2015 års utsättningar i Vänern beräknas bli cirka 55-60 000 sättfiskar, vilket är upp emot 30 000 färre i jämförelse med 2014 års utsättningar. Framtida utsättningstal i Vänern kommer med största sannolikhet att droppa ytterligare. 2016 års sättfisktal kan bli så lågt som 35-40 000 om inte finanserna förbättras rejält. Få kronor på smoltkontot ger per automatik färre sättfiskar i Vänern.”

På sajten http://outdoor.se/ analyserar Björn gångna och framtida års utsättningar och vad det kan innebära för fisk och fiske i V-regionen och det världsunikt värdefulla fiskevattnet Vänern.

 Tingshuset i Mellerud är på söndag (26/4), kl.13.00 diskussionsforum för vänerfiskets aktualiteter. Mötets syfte är att presentera arbetet med ”Vänerfiskets Framtid”. Om Laxfond Vänerns framtida kursläggning talar stiftelsens nytillträdde rorkultschef, Thomas Johansson, Mellerud. Anmälan till Pallen Aronsson, tel. 0704 – 789 829

 Att berika Vänernmiljön med fisk och sportfiskare är ett samhällsklokt drag i dessa tider när folkhälsoproblemen, bl. a. via bristfällig kost och för lite motion, ofta dras till ytan. Låt Vänerns olika naturtillgångar förbättra allmäntillståndet bland såväl tidig skolungdom som pensionärer i nestorsleden.

  Många representanter för beslutande Vänernintressenter har via studiebesök i Stora Sjöarna-region i Nordamerika sett samt kunnat läsa sig till de mycket omfattande, positiva socioekonomiska resultat som introduktionen av gullspångslax haft för miljön och fiskets näringsliv där. Redan i april 1982 kunde man i en stort uppslagen artikel i EXPRSSEN läsa om Vänerfiskets framtida utsikter.

IMG_0514

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera