HAV & VATTEN – MYNDIGHETSRÖST FÖR ATT SKAPA STRÖMDRAG I POLITISKT BAKVATTEN?

DSC_0536

I dag damp den ner i brevlådan, Havs- och vattenmyndighetens papperstidning Hav & Vatten med uppgift att informera och påverka om livstillvaron anknuten till vatten. Enligt regeringsinstruktion ska myndigheten vara samlande, pådrivande och stödjande i arbetet med att genomföra politiken inom fiske-, havs- och sötvattensfrågor. Politiken fick plats i första numret via Åsa Romson. Men betydligt starkare strömdrag än politikerlöften behövs, särskilt för att ta sig ur havsmiljöpolitikens bakvatten.

 Medföljde tidningen gjorde illustrerat följebrev i vilken bl a sägs: ”Den här tidningen är den första i Sverige som försöker belysa alla utmaningar som vi måste ta tag i om vi vill försäkra oss om rent vatten i drickskranar och badvikar i framtiden.”

 Tidningen omfattar med omslag 36 sidor samt kan sägas vara uppdelad i två sektioner. I sektion 2 – kallat de blå sidorna och med början på sidan 29 – skriver generaldirektören Björn Risinger att på dessa sidor har myndigheten själva valt ut och skrivit om uppdrag och frågeställningar, som är särskilt aktuella i myndighetens roll som förvaltare av havs- och sötvattensfrågor. Med orden ”På dessa blå sidor är det Havs – och vattenmyndigheten som talar” markerar man här sin fristående roll. Tidningens innehåll i övrigt är framtaget av samarbetspartnern Offside Press.

 Sin balansgång mellan olika intressen markerar tidningen tydligt när det gäller hamnutbyggnaden i Göta älvs unika mynningsområde i Göteborg. Det handlar om tippning av muddermassor i det livgivande bräckvattnet samt den ruinerande inverkan på betydelsefulla ålgräsängar som hamnutbyggnaden kan få. Myndigheten talar i en separat tidningsartikel om den omfattande betydelsen av att skydda ålgräsängar, som varande en viktig länk i ekossystemkedjan, särskilt som barnkammare för flera fiskarter.

 Om utbyggnadsprojektet har Havs- och vattenmyndigheten balanserat yttrat sig på följande vis: ”Vi tillstyrker projektet eftersom hamnen har ett stort samhällsekonomiskt värde och det berörda området är planlagt för utvidgad hamnverksamhet enligt kommunens planering. Men myndigheten är kritisk till att hamnens expansion sker på bekostnad av ekologiskt värdefulla bottnar.”

 Är “Hav & Vatten” en värdefull och påverkande röst för att åstadkomma nödvändiga ekosystemförändringar, d v s långt mer än rent vatten i dricksvattenkranar och badvikar? – Det kvarstår att få svar på! Du kan gratisprenumerera på tidningen via webbsidan: www.havochvatten.se/tidning. Prenumerera och följ liksom Vänerblänket framöver tidningens innehåll och dess journalistiska arbetsmetoder.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera