GAMMAL ”FISKEMAT” PÅ NYTT UPPTINAD

Sportfisket på den svenska landsbygden kan ge stora inkomster, inte minst från utlands- turister. Det framgår i den 75-sidiga rapporten ”Sportfiske och fiske-turism för landsbygd-ens utveck-ling” ,

Den är gjord på uppdrag av Jordbruksverket samt  presenterades  i går av Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Jordbruksverkets uppfattning är att det finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism i Sverige. Bristen på kunskap om det samhällsekonomiska värdet och potentialen av fritidsfiske och fisketurism har dock länge varit ett hinder för utvecklingen. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetandet om det ekonomiska värdet av våra vatten- och fiskeresurser samt att denna medvetenhet tar sig uttryck i förvaltningen och nyttjandet av våra akvatiska naturresurser, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Av Jordbruksdepartementets pressinfo att döma verkar den grönblå infon vara gammal känd fakta i sportfiskareleden. Den ger ånyo belägg för ansvariga makthavares fortlöpande passivitet beroende på ointresse, konflikter och beslutsvånda i fiskefrågor.

SOU-boken  ”Fritidsfisket” från 1968 – i bild ovan – författades då av Jordbruksverkets fritidsfiskeutredning.

 

Sidillustrationen  inform-erande om fritidsfiskets stora socioekonomiska betydelse i de nordiska länderna utgavs av Nordiska Rådet år 1997, m.a.o. för 20 år sedan.

Devisen “Vill du att inget ska ske tillsätt en utredningskommitte” är still going strong i beslutsfattareleden.

 

Mer info: http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/nyrapportvisarpavardetavsportfiskeochfisketurism.5.5105df0e15ed318a772a0f2d.html

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.