FRÄMMANDE FISKARTER SKULLE FÖRNYA FISKFAUNAN I MILJÖFÖRSTÖRDA VATTEN.

Kraftverks- och dammbyggen, i både stora och små strömvatten, har genom åren på olika vis förstört den ursprungliga miljön i och kring dem. Ett nytt lagförslag om vattenkraftlagstiftning är nu på gång. Läs mer nedan.

 Många genuina laxfiskstammar, som genom århundraden svarat för både förnöjsamhet och överlevnad, utrotades utan eftertanke om deras mångsidiga betydelse. Flera utrotningsexempel finns i V-regionen.

 De förödande makthavarebesluten berikade egen- och särintressen, men blev ur allmänhetens synpunkt ruinerande på skilda vis.

 Beslutsfattarna försökte då, via inplantering av främmande laxfiskarter, som kunde tänkas klara den förändrade miljön, kompensera sina skador på miljöförstörelsen över och under ytan. De nyinsatta främmande arterna har varit på gott och ont i aktuell miljö.

 

 

 Den eminente fisktecknaren och skicklige sportfiskaren Rolf Smedman gjorde på 80-talet tillsammans med tillika mångsidige fiskeredaktören Olle W Nilsson en bok – ”Våra nya fiskar” – i vilken man presenterade de för sportfiskare introducerade nya arterna. Ur den har jag hämtat Rolfs färgsköna laxfiskkvintett.

 

 

 På två nya fiskar, splejk (nedan i bild) och kröding (överst i bild) saknas färgteckningar. De två väckte dock stor uppmärksamhet när de under 1900-talets sista kvartal fångades i Piteälvens övre vattensystem. Förstnämnda hybrid är en korsning mellan bäckröding och kanadaröding. Sistnämnda är en korsning mellan röding och kanadaröding. Korsningarna hade då medvetet i det tysta satts ut i, som det hette, i fisktomma fjällvatten. Krödingar på närmare 15 kg spöfångades i Tjeggelvas.

 Kan tillägga att det år 1968 även sattes ut 500 st splejkar vid Häldeholm i Vättern av Sötvattenlaboratoriet. Återfångsten rapporteras dock ha varit dålig.

 Häromveckan kom det förväntade lagförslaget om ny lagstiftning för vattenkraften. Aktuella bekymmer fortlever med lagförslaget anser Älvräddarna. De menar att regeringspartierna glömmer hundratusentals fiskerättsägare som får sin äganderätt inskränkt på grund av alla meningslösa dammar och småkraftverk.

 Älvräddarna har publicerat ett pressmeddelande som du kan läsa här. Tycker du att aktuellt lagförslag måste justeras innan det når riksdagen, kan du skicka brevet till miljöministern här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.