Föreningens verksamhet

SÅ HÄR VERKAR VI

Vänerns Sportfiskeförening är verksam som ambassadör för Sportfiskarna, och föreningen företräder därmed Sportfiskarna i allt som rör sportfiske, fiskevård och intressepolitiska frågor i Vänerområdet.
Sportfiskets frågor behöver bevakas landet runt, året runt, dygnet runt. Sportfiskarnas ståndpunkter behöver spridas, opinionsbildningen stärkas, våra intressen behöver försvaras och framhållas. Kontakter behöver knytas, relationer utvecklas och dialog för förändring uppmuntras.

VSF har en lång tradition av att företräda sportfiskets intressen genom att aktivt och med stor integritet bevaka och informera om planer, beslut och händelser från myndigheter eller företag som kan skada Vänerns som naturresurs och sportfiskets och fiskevårdens intressen. Genom att tidigt använda modern teknik och Internet har föreningens information nått ut också utanför landets gränser. På så vis har Vänern också hamnat i fokus för sportfiskare från hela norden.

VSF deltar i samarbete med andra intressenter, t ex kommuner och andra klubbar, i arrangerandet av olika sportfiskeaktiviteter, t ex trollingträffar och trollingtävlingar, utställningar med mera. Föreningen har etablerat ett omfattande nationellt och internationellt nätverk inom sportfisket, vilket lett till banbrytande insatser inom sportfiskeutvecklingen på nationell nivå.

VI SKYDDAR VÄNERLAXEN

VSF verkar intensivt för att intressanta sportfiskearter får bästa möjliga bevarandeskydd. Föreningen har starkt engagerat sig i och kraftfullt genom åren stött Laxfond Vänerns verksamhet när det gäller skydd, bevarande och reproduktion av de unika stammarna av vänerlax i deras ursprungsmiljöer. VSF har bland annat via sin fiskevårdsfond bidragit till ökade smoltutsättningar i Vänern.

BLI MEDLEM! NU!

VSF behöver ditt och alla andra sportfiskares stöd i sitt fortsatta arbete för att bevara och utveckla Vänerns laxbestånd och hjälpa till med at utveckla det moderna trollingfisket. Vill du göra en långsiktig insats för Vänerregionen, dess fiske och fiskar; då bör du också bli medlem i VSF. Som VSF:are stöder du sportfisket i stort och Vänersportfisket i synnerhet. Du gör en stark förening än starkare och blir dessutom med i gänget, som på ett banbrytande sätt utvecklat båtsportfisket inte bara i Vänern och Sverige utan även i övriga Europa. Intresseanmälan att bli medlem kan göras på vår hemsida.

Kommentera