Föreningens styrelse

VSF:s styrelse år 2016
Sven Eriksson (Ordförande)
Tvärhult 302
663 91 Hammarö
tel: 054-52 61 90
e-post: svenaxel36@telia.com

Stig Söderström (vice ordförande)
Kronogatan 4M
462 30 Vänersborg
tel: 0521-187 93
e-post: soderstrom.st@telia.com

Mikael Tuneld (sekreterare)
Hemvägen 7 B
653 47 Karlstad
tel: 054-56 34 04
e-post: mikael.tuneld@kbab.net

Jan Olsson (informatör)
Almhöjdsvägen 49
417 46 Göteborg
tel: 031-55 27 67
e-post: jan.olsson.pormak@passagen.se

Sten-Gunnar Steénson (kassör)
Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad
tel: 0501-121 53
e-post: s-gs@telia.com

Karl-Henry Söderström (suppleant)
Ekvägen 4C
448 33 Floda
tel: 0302-312 38

Hans Aronsson (suppleant)
Vibergsön 26
464 71 Köpmannebro
tel: 070-478 98 29

Kommentera