DET RUSTAS FÖR STORVILTFISKE I SVENSKA VATTEN

När blåfenstunan i stora stim gjorde come back i irländska västkustvatten (Donegal Bay) i början av detta sekel, avspeglade sig detta snabbt i uppsving för näringslivet på Irland, främst i turbåts-, hotel- och restaurangverk-samheter.

   I världspressen blev Irland och namnet Donegal mycket omskrivet via den märkning av fångade tunor, som ägde rum av fiskforskare. En märkning som gjorde att tunornas vandring i världshaven kunde följas upp och delvis bekräftas med hjälp av satelliter. Se illustration från tidningen Life.

 Framsynta svenska charterbåtsskeppare som Bo Svensson (Daisy), Bernt Larsson (Oberon) och Arne Olsson (Tuna Clipper) organiserade då några studieresor med havsfiskeintressenter till Irland för att där se och lära, i den händelse “alla fiskars konung” iögonfallande skulle återvända även till våra vatten.

 Under ett Irlandbesök fick Vb-red. info om att irlandsmärkta tonfiskar främst fångats utanför Portugals kust men att även en fångats norröver – i gränsvattnen Nordsjön/Skagerack.

   Sportfisket efter blåfenstunan fortlever på Irland. Tyngsta fångade har vägts in till 440 kg.

 I fjol gjorde tunamajestätet grandios come back här. Och så omfattande att svenska makthavare på näringslivsdepartementet nu insett den betydelse återkomsten till dess gamla nordiska hemmavatten på skilda vis kan få även här.

 För första gången ska nu blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark märkas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – sistnämnda lyder under nämnt department – ska i samarbete med båtlag från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) göra försök att spöfånga och märka omkring 20 tonfiskar (100-300 kilo tunga) med elektroniska sändare.

   Detta bland annat för att få kunskap om varför tonfisken i sin havsvandring återvänt till nordöstra Atlanten – och till den svenska kusten, förmedlar Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Se: http://www.slu.se/ew-nyheter/2017/6/markning-ska-avsloja-tonfiskens-vandringsmonster/

 Robban Hellberg på Fladen Store i Björlanda berättade att sedan SLU-tillståndet om begränsad spöfångst av tuna kom ut i förra veckan har detta varit ett stort, fortlöpande samtalämne både i butiken och på hamnbryggorna.

-En del har tittat in i butiken enbart för att se tonfiskeutrustningen jag har hängande här. Och veteranfiskare, som genom åren storviltfiskat på skilda håll i världen, har kommit in med egna hemmautrustningen för översyn, för betesgranskning, och inte minst för uppladdning av ny rull-lina och nytt tafsmaterial.

 En icke ordentligt uttröttad tonfisk kan ge många duschar i försöken att styra och tygla den nära båten.

Storviltfiske är i hög grad ett omfattande teamwork, där var och en kristallklart ska inse sin uppgift ombord i fiskafänget, för att detta ska bli framgångsrikt. Vi har i vårt land både fiskare och båtlag med internationell erfarenhet från svårbemästrade tungviktsmatcher i egna eller andras sportfiskebåtar.

 Nu gäller det för SLU och Sportfiskarna att mycket eftertänksamt välja rätt fisketeam och rätt utrustade båtar i pånyttfödelsen av storviltfiske i hemmavattnen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.