ÄR VÄNERNS LAXFISKSTAMMAR EJ LÄNGRE AV RIKSINTRESSE?

Vänerns nutida stammar av klarälvslax, gullspångslax, klarälvsöring och gullspångsöring är alla en gång förklarade vara av riksintresse (klass 1).

Med riksintresse avses ”ursprunglig fiskstam med sådana egenskaper att den bedöms ha mycket stort skyddsvärde ur allmän fiskesynpunkt med få motsvarigheter i landet”. För öringstammarna görs tillägget ”av mycket stor betydelse för landet som avelstäkt”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Om aktuell myndighetsförvaltning av denna riksintressefisk, berättar Björn Blomqvist på Sportfishing News-sajten. Nedan kortfattat ur Björns info.

   Länsstyrelsen Västra Götaland gjorde i samband med Kinnekulleträffen 2018 provtagning (IPN prov) av 189 fiskar, lax och öring. Tävlingsledning och deltagare ställde villigt upp och tog tålmodigt plats i kön till provtagnings-bordet med sina fångster. Stämningen var hög bland glada fångstmän som kände att de var med och bidrog i vetenskaplig syfte.  Länsstyrelsens provtagningsteam Linus Andersson, Anna Hagelin, Fredrik Larsson, Bo Jernberg och Gunnar Åsman var också belåtna.

 Hela 189 fiskar registrerades samt skars nogsamt upp för provurtagning. Proven lades sedan ner i små burkar, vilka lades i en kylbox för leverans till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala för analys och provsvar. När proverna på tredje dagen efter avsändning kom fram till SVA i Uppsala konstaterade man där att proverna förstörts och var obrukbara. Sändningen till SVA var tänkt som en övernattsändning.

 Efterforskning visade att paketet med proverna hade hamnat i Kiruna! David Solstorm, fiskerikonsulent i Västra Götaland bekräftar för Sportfishing News att IPN-proverna från Kinnekulleträffen 2018 förstörts.

 Nya IPN-prover kommer att tas – 250 stycken från Västra Götaland gäller – som beräknas ta ett år att genomföra. Deltagarna på 2019 års Kinnekulleträff lär ånyo behöva medverka, slutar Björn B.

 Mer se: http://outdoor.se

 Resterna av Vänerns naturlekande lax- och öringstammar lever en mycket tynande tillvaro, beroende på fortlöpande bristfälliga förvaltningsskäl. Med tanke på det omfattande antal värdefulla prover som insamlades, är det mycket oansvarigt att inte en särskild budtransport använts.  Inga pengar kan ersätta det inträffade. Ytterst handlar det om riksintressefiskarnas framtid, existens och betydelse inte bara i Vänern.

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.