ÄNNU EN STORFISKART ATT REGISTRERA I ÖSTERSJÖN.

Skrubbskäddan och Östersjöflundran är två skilda fiskarter som tidigare betraktats som en art.

   De har nu kunnat skiljas åt främst via genetiska undersökningsmetoder, ex genom att undersöka deras romkorn. Arterna skiljer sig också vad beträffar deras lekbeteende: den nya arten Östersjöflundran (Platichthys solemdali ) lägger sin rom på botten i kustnära områden, medan den tidigare kända arten Skrubbskäddan (Platichthys flesus) lägger svävande rom på större djup i öppna havet.

Den nya arten före-kommer oftare i Finska viken medan den andra arten är vanlig främst i södra och centrala Öster-sjön.

– Orsaken till att vi inte har identifierat arten tidigare är att den nya arten till sitt utseende är så gott som identisk med en annan i Östersjön förekommande art, den så kallade van-liga flundran, skrubbskäddan (P. flesus) säger professor Juha Merilä vid Helsingfors universitet. 

 Östersjöflundran (P. solemdali)  är den första identifierade endemiska fiskarten i Östersjön, d.v.s. det är en art som utvecklats och förekommer enbart i Östersjön.

  Se: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/naturvetenskap/ostersjons-forsta-inhemska-fiskart-fick-sitt-vetenskapliga-namn

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.