100 MILJ. TILL SYDSVENSK VATTENVÅRD

 

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaure-ringsprojekt, Life Connects. Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige där vattenkraftverk miljö-anpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer åter-skapas. I Sydsverige görs insatser i bl. a Mörrumsån, Rönne å, Helge å och Verkeån.

 Projektets kanske mest spektakulära insats är rivandet av fyra uttjänta vattenkraftverk – Stackarp, Forsmöllan och Klippans pappersbruk i Rönne å och Marieberg i Mörrumsån. Unika forsmiljöer återskapas vilket stärker fisket, den biologiska mångfalden och turismen.

 Andra aktörer i Life Connects är Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Klippans kommun och Sportfiskarna.

 Utförlig fakta, se pressrelease från Länsstyrelsen i Skåne.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.