LÄTTILLGÄNGLIGT FISKE MÅNGFALT FRÄMJANDE.

Ser att väderexperter förutsäger en tuff vinter. Kanske är det den som nu i V-regionen aviserat sin ankomst med snö och kyla. Förhoppningsvis finns det då möjlighet att byta ut de gamla, nu lite brukade kustfiskeredskapen, mot modern isfiskeutrustning, efter bl a sill i kustfjordarna plus givetvis insjöfisk.

 Vikten av att ha ett närliggande fiskevatten, som lätt kan utnyttjas när tid och tillfälle ges för nytta och nöje framkom tydligt i förra veckan. Detta när Björn Blomqvist på Sportfishing News-sajten informerade om hur Hjobon Kent Luth i korta pass på Vätterns klippor framgångsrikt tog hand om tillgänglig fisktid.

   Bildbevis på fångsten såg Kenths 10-åriga dotter Rebecca till att det blev. Se ord och bild om insjölaxfångsten (8,815 kg/89 cm.) via http://outdoor.se

Som västsvensk spöfiskande kustbo, kunde man för några decennier sedan -likt Kenth – med kort varsel och kort avstånd till givande kustfiskeplatser, dra sin middagsfisk.

Men den folkhälso-främjande möjlig-heten tillintetgjorde fiskeexperter på verk och departement när makthavarna via acceptans av över-fiske med mängd-fångande redskap och övergödning såg till, att bl. a. torsk och bleka försvann från våra skyddade inomfjordsvatten.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LÄTTILLGÄNGLIGT FISKE MÅNGFALT FRÄMJANDE.

TORSKEN ÅTER TILL HEDERS I MAKTHAVAREKRETSAR

Torsken har genom århundraden varit en nytta-nöje-fisk, med särskilt stor existensbetydelse för kustbor. Detta både som överlevnadsfisk och en fisk som skapat social gemenskap, vid såväl fiskeplatser som matbord.

 Torskens rika förekomst utefter västkusten var en starkt bidragande orsak till sportfiskets utveckling i V-regionen. Torsken i bild vägde ca 20 kg och togs under spöfiske via pilk i Måseskärsvattnen av GHFK:aren Rolf Larsson. Handredskapsfisket var ett för folkhälsan, på olika vis betydelsefullt och lättillgängligt fjordfiske, vilket våra makthavare via sin ruinerande havsmiljö- och fiskepolitik tillintetgjort.

 I dag är torsken dock en höjdare i makthavarekretsar. Detta när EU:s regeringschefer, under sitt stormöte i Göteborg, ska serveras arbetarlunch på Dockepiren intill deras stormötesplats, Eriksbergshallen. Lunchen ska serveras på restaurang Rivers övervåning med magnifik älvutsikt.

 Varmrätten är: Torskrygg från Västerhavet med purjolöksaska, picklad lök, blomkålspuré, smörig spetskål samt syrlig dill och löjromssås.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för TORSKEN ÅTER TILL HEDERS I MAKTHAVAREKRETSAR

LAXCUP VÄTTERN 2-3 DEC. + FRITIDSFISKEUNDERSÖKNING – UPPDATERAD

I ELGE-filmen “Landfiske efter lax  i Vättern” får du se fångst av välkon-ditionerade laxar plus initierade fiske- och utrustnings-tips för att själv kunna matcha “bländ-verken”.

Med nu allt fler och större laxfiskar från Vättern växer även intresset för Laxcup Vättern som i år äger rum 2-3 dec. med 9-10 dec. som reservhelg.

Även i år är Laxcup Vättern en helt ideell tävling där överskottet går till ”Mer lax i Vättern”. De senaste fyra åren har Laxcup Vättern genererat 191 230 kr till ”Mer Lax i Vättern”.

Uppdaterad info till anmälan plus suverän info om  aktiva sponsorer, se: http://www.kfff.se/blog_63.html

OBS! OBS!  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Länsstyrelsen och Sportfiskarna önskar att du rapporterar dina novemberfisketurer i sjön. Informationen är viktig i deras pågående undersökning av fritidsfisket i Vättern.

– Vi vill gärna höra om såväl båt- som landfiskarnas erfarenheter, säger Rasmus Linderfalk, fiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Här kan du läsa mer om projektet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LAXCUP VÄTTERN 2-3 DEC. + FRITIDSFISKEUNDERSÖKNING – UPPDATERAD

SLU-NYTT OM SÄL- OCH SKARVKONSUMTION

Professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet har, tillsammans med fyra forskare från Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju kollegor från länder kring Östersjön, undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar.  

De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar. Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande. Vi konkurrerar därför om resurserna.

Se “FAKTA I SIFFROR” via https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/11/salar-faglar-och-manniskor-konkurrerar-om-ostersjons-fisk/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SLU-NYTT OM SÄL- OCH SKARVKONSUMTION

VI HÅLLER VM-KLASS!

 

 

 

BLÅGUL ton bör

gälla nu när vi

rullar vidare i VM.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för VI HÅLLER VM-KLASS!

LYSANDE OM MARELD

Under rubriken ”Mareld – ett lysande försvar i havet” berikar forskare från Göteborgs universitet, lysande i dagens Göteborgs-Posten ämnet mareld. Det informeras bl. a;

”Att se mareld är en fascinerande och nästan trolsk upplevelse. Miljontals mikroalger lyser upp i någon tiondels sekund när vattnet rör sig. I Sverige syns fenomenet mest i augusti och på hösten, när det finns flest mikroalger vid havsytan.

   De encelliga algerna som blixtrar till är en sorts organismer som kallas dinoflagellater.

– De största är ungefär en halv millimeter i diameter. Vissa arter är som växter, har klorofyll och lever av solljus. Andra fungerar mer som djur och äter ännu mindre organismer, säger Jenny Lindström, forskare i biologi vid Göteborgs universitet.”

 Läs mer: http://www.gp.se/nyheter/göteborg/mareld-ett-lysande-försvar-i-havet-1.4822898

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LYSANDE OM MARELD

FARSDAGSTRÖST FOR MULTIRULLEFISKARE

Sant är att en dåligt styrd, mänsklig tumme på multirullar kan kasttrassla linan på rullspolen. Dock, kortsiktigt är det ett enkelt problem i jämförelse med det trassel en modern dator kan ställa till med.

– Tröst och förståelse för många, som studerat sanningar i populära farsdagspresenten ”Ordbok för tänkare”.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FARSDAGSTRÖST FOR MULTIRULLEFISKARE

LÖVFÄLLNING – FÄRGSKÖN STORFISKTID

Lövsprickning och lövfällning är för många fiskare årets höjdartider, om regelverket då tillåter fiske. Längs våra kuster och sjöar är det tider då det främst svingas mot strandnära laxfiskar och gäddor.

Flera kustfiskare tycker att bästa tiden i naturen är nu, när lövskogens gulgröna blad faller/fallit och färgsättning går igen under ytan – på grundvattengäddor.

Andra tycker att silverfiskars spiggjakt i klarvattnet, kloss till branta klippavsatser, är rätt tid och plats att servera king size flugor och drag. Detta för att bemärkelsedagar som Fars dag och jul, även de ska få silvrig glans- fullhet över sig – likt den på T-shirten nedan från Sävenfors fiskodling.

       Om det just nu STORA klipplaxfisket i Vättern, se: http://outdoor.se

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LÖVFÄLLNING – FÄRGSKÖN STORFISKTID

DAGS FÖR HÅRBETEN ATT GÖRA OMFATTANDE COME BACK?!

I ett tillsynsprojekt som genomförts av miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm har man undersökt varor – misstänkta att vara giftiga och reproduktionsstörande – som säljs i sport- och fritidsbutiker. Projektet genomfördes under sommaren 2017 då 26 olika sport- och fritidsbutiker besöktes.

   Undersökningen visade att jiggar, som används som bete vid sportfiske, innehåller höga halter av mjukgörare, så kallade ftalater.

   Av 17 analyserade jiggar innehöll 15 någon form av de ftalater som ingick i analysen. I ett fall bestod en jigg till 62 procent av ftalaten DEHP, som inte är kemiskt bundet till plasten och kan läcka ut i miljön.

Miljöförvaltningarna anser nu att leverantörer av sportfiskeutrust-ning måste ta ett mycket större ansvar för att kunna garantera att de produkter som säljs inte innehåller farliga kemikalier. Butikerna ska kunna svara sina kunder om de frågar om en varas innehåll av farliga ämnen. Butikerna måste också bli bättre på att ställa kemikaliekrav när de köper in varor.

– Rapporten visar att det går att göra jiggar utan giftiga mjukgörare. Att få bort kemikalierna är viktigt för både fisken och oss som fiskar. Vi kommer att driva frågan om vad som görs av redskapsbranschen för att komma tillrätta med detta, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

   Mjukgörare är som nämnts inte fast bundna till PVC-polymeren och därför utsöndras ftalater från plastprodukter under hela deras livslängd. Denna diffusa spridning gör att ftalater hittas nästan överallt i miljön.

 Läs mer: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6061

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DAGS FÖR HÅRBETEN ATT GÖRA OMFATTANDE COME BACK?!

HOPPFULL LEDNING FÖR FISK OCH FISKARE PÅ VÄNERN

Talade nyss med alltid Vänerninitierade Björn Blomqvist som berättade att Laxfond Vänern nu via Leaderprojekt ”Lax i Vänern” engagerat sportfiskeguiden och charterskepparen Tommy Nerstrand till projektledare under två år på ca 40 procent tjänst.

   På Outdoorsajten ”Sportfishing News” informerar Björn nu vidare att Tommy Nerstrand har 20 års erfarenhet som fiskeguide på Vänern samt att han tidigare varit verksam som projektledare i sportfiskeprojekt.

   Tommy kommer tillsammans med Laxfondens VD Thomas Johansson att jobba med insamling av pengar för att både på kort och lång sikt förbättra lax- och öringfisket i Vänern. Läs och se utförligt i ord och bild om deras framtidsplaner för fisk och fiske i Vänern via http://outdoor.se

  

De båda kommer inbjuda till möten med olika intressegrupper samt förenkla för alla som vill donera pengar till ett bättre lax- och öringfiske i Vänern. De pengar som projektet samlar in kommer ”öronmärkas” enbart för utsättning av 2-årig eller 2-somrig smolt direkt i Vänern!

  

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HOPPFULL LEDNING FÖR FISK OCH FISKARE PÅ VÄNERN