STATLIG MYNDIGHET KLASSAR INTE SPORTFISKE SOM FRISKVÅRDSAKTIVITET

Verklighetsfrämmande byråkrater bekräftar nu med all önskvärdhet, sanningshalten i illustrerat gamla ordspråk.

Statliga Skatteverket fortlever med sin inskränkta syn på Sportfiske som friskvårdsaktivitet. Enligt förvaltnings-myndigheten Skatteverket klassas sportfiske varken som motion eller friskvård.

Det innebär; att en arbetsgivare inte kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner för denna i samhället betydelsefulla form av folkhälsofrämjande aktivitet, som sportfiske på många vis utgör.

 Nedan kan du läsa Skatteverkets värdering på personalvårdsförmåner, vilka syftar till att skapa trivsel i arbetet.

Läs: http://www.fiskejournalen.se/inget-friskvardsbidrag-for-sportfiske/och verksynpunkter:https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/ejskattefriaformanerao.4.15532c7b1442f256baee726.html

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för STATLIG MYNDIGHET KLASSAR INTE SPORTFISKE SOM FRISKVÅRDSAKTIVITET

SJÖLIVET LADDAT I VÄTTERN

Pressinfo från Aktion Rädda Vättern säger nu att deras ammunitions-uppgifter styrks av försvarets egen undersökning av skjutmålet Hammaren ute i Vättern söder om Karlsborg.

  Platsen strax utanför Enebågens badplats är ytterst olämplig. Bottnen består inte av sediment där ammunitionen sjunker ned och blir ofarlig, som försvarsmakten tidigare hävdat. I stället består bottenmaterialet av hårt packad sten, grus och sand där projektiler, granater och raketer ligger öppet utsatta för erosion och strömmar.         

  Fjärde Sjöstridsflottiljen vittnar om att även minst 50 år gammal ammunition ligger kvar utan att vara täckt av sediment. En del projektiler är helt intakta, andra svårt angripna av rost. Dessutom finns oexploderad ammunition med autodestruktion! Sjöstridsflottiljen varnar: ”Förbud mot bad, fiske och dykning bör fortsättningsvis råda i området.”

Se: http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/12/Bottnen-vid-Hammarens-skjutmål-PM-ARV-18-dec-2017-pdf.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SJÖLIVET LADDAT I VÄTTERN

STORHETSTIDER MED BLÅFENSTUNA

Här en del av den tonfiskfakta som Vb-red. letat reda på i äldre svensk och utländsk litteratur samt föreläste om i torsdags, i samband med Kungsbacka Sportfiskeklubbs info om aktuell blåfenstunamärkning i Nordiska vatten.    Uppslutningen på KSK-träffen var mycket stor och med bekanta ansikten från bl.a. Värmland, Dalsland, Bohuslän,Västra Götaland, Småland, Halland, Skåne och Blekinge.

Den tunafångst som betecknas som inledning på storviltfiskeepoken svarade Charles F. Holder för år 1898 i Catalinavattnen utanför Kaliforniens kust. Fisken – i bild t v – vägde 183lb (83 kg) samt drog iväg Holder och båten tio nautiska mil samt kunde gaffas efter fyra timmars kamp. På initiativ av C.F. Holder bildades där 1898 världsbe-römda The Tuna Club of Santa Catalina.  Dock, den allra första spöfångade tunan lär ha fångats år 1896 av överste C.P Morehouse. Samme man drog 1899 en tuna vägandes 251 lb (113 kg) vilken i många år gällde som ”världsrekord” för spöfångad tuna. Även dessa drogs i Catalinavattnen. 

 

 I Öresund var det exceptionellt kort gångtid till fiskeplatserna. Sundet ansågs därför i mitten av förra seklet vara den tonfisk-arena i hela världen där man hade bäst chans att under en dag matcha flest tonfiskar. I regi av Skandinavisk Tuna Club – bildad 1949 – arrangerades under många år en internationell storviltfiske-tävling i Öresund. Årligen drogs det mellan 1946 och 1952, 300-400 tonfiskar i Sundet.

 Med en tunafångst gällde det att posera med aktuella, förstklassiga redskap plus givetvis klädsel, som kunde matcha tunans slimmade dress. Notera även fiskeklädseln i båten nedan.

 Den svenske tonfiskepionjären Arvid Carlander krokade 1944 flera stora tonfiskar, som drog iväg med honom och båten över gränsbojen mellan Danmark och Sverige. Den fick man inte under krigsåren passera utan tyskarnas tillstånd, varför Carlander inför risken att bli beskjuten föredrog att kapa linor med flyende tonfisk på.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 År 1947 fångade Carlander 24 fiskar, varav under en dag sex stycken med en totalvikt på 1000 kg. Hans tyngsta Sundstuna någonsin vägde 325 kg.    Carlander syns med fångst till vänster på övre bilden från tidningen Sportfiskaren. Även t.v. i bildsamlingen nedan samt när en tuna dras in i hans specialbyggda tunabåt.

 Dansken Carl Bauder fångade ensam år 1949, 60 blåfenstunor vägande tillsammans 10 310 kg. En vecka drog han 18 fiskar. En annan entusiast, som bordade flera tonfiskar i Öresund, var vår dåvarande kronprins, sedermera kung Gustav VI Adolf.


 

 Det bästa Öresundsåret var 1948 då närmare 600 blåfenstunor fångades. Även några år i början av 60-talet var mycket bra med ca 100 fångade fiskar årligen. Senaste det fångades en tuna i Öresund var år 1964. Många vådliga fighter med knäckta spön och avslitna linor finns dokumenterade i samtida litteratur – likaså många, mycket lyckosamma.

 

 Rutinerade sportfiskaren Erik Öhrn krokade sin inofficiella svenska rekordtuna den 29 augusti 1960 vid Lappegrund samt kunde borda den tre timmar senare vid Höganäs.

   Dansken Knud Kyvsgaard håller det skandinaviska spörekordet med en fisk på 372 kg fångad år 1950. Hans dotter Birgitte Kyvsgaard håller rekordet på spinnsidan via en fisk på 317 kg fångad år 1961.

 

 Alla tiders tyngsta spöfångade tonfisk (679 kg) fångades år 1979 utanför Nova Scotia, Kanada. Bild t.v.

Utanför Rhode Island, USA och Sardinien i Medelhavet ska det ha yrkesfiskats tonfisk på 680 kg respektive 685 kg.

Slutbilden nedan tog jag från båten ”Pink Lady” när en mäktig tuna plöjde Måse-skärsvatten, ett spinnkast från båten i höstas.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för STORHETSTIDER MED BLÅFENSTUNA

MYCKET POSITIVA TONGÅNGAR OM KSK:S TONFISK(E)INFO.

Tongångarna har varit mycket positiva efter Kungsbacka Sportfiskeklubbs sedvanliga vinterfiskearrangemang inomhus torsdag kväll. I år hade man tonfiskens uppträdande och återkomst i våra västkustvatten som kunskapsberikande ämne på agendan i Elektronens samlingslokal i Kungsbacka.  Här korta fakta.

I bild informerar SLU-forskaren Andreas Sundelöf  om tonfiskmärkningsprojektet  tillkomst samt om de förhoppningar/bekräftelse märkningen kan ge. 

Mer fakta, läs: https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/10/succe-for-tonfiskmarkningsprojekt/

 Vb-red. hörde många påtala det stora intresse fisken och fisket väckt. Lokalen var intill knökfull, vilket enligt kännare innebär mellan 200 och 250 åhörare.

 De närvarande fick till livs i ord och bild info om de första USA-spöfångade tonfiskarna internationellt – för ca 120 år sedan –  och om de första nordiska spöfångsterna för ca 90 år sedan. Filmer visade också både på sport- och yrkesfiskarnas storfångster längs hela västkusten inkl. Öresund för 60-70 år sedan.

 Åhörarna fick tillika info om tonfiskens försvinnande via överfiske på båda sidor av Nordatlanten i mitten av förra seklet. Stora lekmogna fiskar såväl som unga tunor drogs i stor omfattning av yrkesfiskeflottor med enorma mängdfångande redskap. 

  

 Glädjen över nu internationellt begränsade fiskkvoter samt fiskens betydelsefulla återkomst och nuvarande existens här lovordades stort.

– Men mer behövs tyckte man dock!

 Sportfiskarnas insats i samband med märkningsprojektet var mycket uppskattad av forskare. Såväl från SLU:s som sportfiskarnas sida var önskemålet stort att ett liknande märkningsprojekt skull kunna genomföras under 2018.

 Det uppvisar stor fisks närvaro och på många vis ny intressant fakta, men det krävs också mycket stora pengar för att kunna genomföras.  – Och den frågan är ännu olöst, varför inget löfte om märkesprojekt 2018 kunde ges.

 Infon om nu aktuella effektiva båt- och fiskeredskap visades och klargjordes också. Inte minst där märktes suget och trängtan, att få fajta “alla fiskars konung” i våra vatten.

 Räkna med att vår i särklass största, snabbaste och starkaste sportfisk samt vad som behövs för att matcha den kommer att vara ett stort samtalsämne på Båtmässan i Göteborg (3-11 feb.).

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för MYCKET POSITIVA TONGÅNGAR OM KSK:S TONFISK(E)INFO.

DAX FÖR TUNAFISKE – I KUNGSBACKA

Det verkar vara rotation både på rullspolar och folk inom svenskt sportfiske i vintervädret.  I morgon (torsdag) sätter Kungsbacka Sportfiskeklubb ( KSK) extra fart på snacket samt ger oss info om tunafisket förr och nu.

 Mötesplats: : Elektronen, Industrigatan 2, Kungsbacka, torsdagen 18 januari kl. 19.00. FRI ENTRÉ!

 Särskilt högintressant är infon om det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten, vilket genomfördes i sept 2017.

   Totalt märktes då 18 st. stora blåfenade tonfiskar, varav 14 i Sverige med hjälp av mycket engagerade och sakkunniga sportfiskare. En del av dem finns närvarande på Elektronen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DAX FÖR TUNAFISKE – I KUNGSBACKA

FÖRBUD MOT ELFISKE?

EU-parlamentet har röstat för att förbjuda elektriskt fiske, en omstridd metod där elchocker sänds ut i vattnet för att bedöva fisken så att den blir lättare att fånga.

 Metoden är egentligen förbjuden inom EU men används bland annat av Nederländerna genom en undantagsregel.

 Nu inleds förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om hela lagförslaget om tekniska regler för fiske. Utsikterna att förbudet mot elfiske drivs igenom är dock högst osäkra. Både Nederländerna och EU-kommissionen vill att det ska vara tillåtet, rapporterar AFP.

 Läs mer: http://www.gp.se/nyheter/världen/eu-parlamentet-vill-förbjuda-elfiske-1.5057973

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FÖRBUD MOT ELFISKE?

EU:S PLASTSTRATEGI = NYA REGLER KRING FISKEREDSKAP.

När EU-kommissionen lade fram planerna på en presskonferens i Strasbourg på tisdagen talade man stort om att ”grunden nu läggs för en hållbar plastekonomi”.

   År 2030 ska alla plastförpackningar i EU vara möjliga att återanvända eller återvinna. En av de första konkreta åtgärderna blir ett förslag om nya regler kring fiskeredskap och engångsplast – allt från ballonger och chipspåsar till flaskor och bestick – som ska läggas fram senare i år.

 Svenska EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) hade förväntat sig mer av EU-kommissionens nya plaststrategi.

– När vi sett hur illa det ser ut och vet att det vi ser bara är några procent på ytan, som toppen av ett isberg, då hade vi förväntat oss skarpa lagförslag, mer tvingande, så att man kommer till rätta med och vänder utvecklingen. Det här är lamt, suckar Jytte Guteland.

Läs mer: http://www.gp.se/nyheter/världen/tam-plan-mot-plastavfall-i-eu-1.5057849

 I EU-kommissionens nya plaststrategi listas fem huvudpunkter:

  • skapa lönsam återvinning – bland annat genom nya förpackningsbestämmelser och uppmuntra till större återvinningsanläggningar.
  • begränsa avfallet – exempelvis genom kommande förslag mot engångsplaster och fiskeredskap.
  • stoppa nedskräpningen till havs – genom nya regler för att se till att fartyg tar med avfallet till land.
  • satsa på nya lösningar – genom miljontals euro till utveckling av ”smartare” och mer återvinningsbar plast.
  • internationellt samarbete – med hjälp av internationella regler och även i form av stödinsatser för plastsanering i andra länder.    
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för EU:S PLASTSTRATEGI = NYA REGLER KRING FISKEREDSKAP.

SMAKFULLA FISKAFÄNGEN ATT NJUTA AV I ORD OCH BILD

Det verkar som alltfler Vb-läsare via Internet, följer Nerthus-bloggen och den livfullhet av intryck som oceanen sköljer in, både över båt och besättnings-skallar. Se: http://nerthusbloggen.se

 När de via fiskeprylarna – som gamle seglarkompisen Kal von Aspen fixade åt dem före Sverigeavresan – lyckas få färsk kost på tallrikarna är nyfiken-heten stor, vad som i fiskskepnad stått på menyn.

Fisket tycks vara upp och ner för seglarna. Mest tycks det dock handla om vackra och läckra skapelser i det omfattande tonfisksläktet, där artidentitet – flera dussin finns – inte för lekmän är lätt att fastställa. Utan att ha sett någon bild, gissar Vb-red. att krokfångsten mestadels handlar om skipjacktuna. 

  Häromdagen bjöd en spolformad snabbsimmare på hög intensitet och kraftspänning ombord. Nedanstående fiskafänge signerat Per-Erling kunde vi då bl.a. bloggläsa:

”Fisket har varit dåligt, fram till i dag. Vi hade just lagt upp middagsmaten på tallrikarna då rullen på aktern började knarra. Hela linan på rullen gick ut och pressen på linan var så stor att bromsen inte gick att spänna tillräckligt för att kunna veva in fisken. Jag fick på mig handskarna och jobbade hem linan för hand medan Leif vevade hem linan på rullen. Det var en mäktig syn att se fisken dansa på ytan ca hundra meter akterut. Efter ca femton minuter hade vi lyckats få hem en tonfisk som visade tolv kilo på vår lilla våg som vi hängde fisken i. Nu ska vi äta fisk under några dagar framöver.”

  Per-Erling fortsätter” Nu kan jag sitta i brunnen på natten och njuta av vinden och vår goda framfart i bara badbyxor. Ljudet av bogvågen då vi plöjer fram i 7-8 knop blir så tydligt i mörkret.”

 De upplever sannerligen en annan seglare- och fiskaretillvaro än den vi nu bjuds i V-regionens gråvädersvinter. Men en försmak av bättre tider stundar, när Båtmässan i Göteborg öppnar 3 feb.

Där kommer säkert nytt och gammalt i båt- och redskapsväg, att medföra upphetsande snack plus givetvis Skagerackfångad tonfisk – i tresiffrigt kilovikttal.

 Dock, innan dess finns det möjlighet att diskutera tuna i svenska vatten. Detta när Kungsbacka Sportfiskeklubb ( KSK) informerar om det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten, vilket genomfördes i sept 2017.

   Totalt märktes då 18 st. stora blåfenade tonfiskar, varav 14 i Sverige med hjälp av mycket engagerade och sakkunniga sportfiskare. En del av dem finns närvarande på plats: Elektronen, Industrigatan 2, Kungsbacka, torsdagen 18 januari kl. 19.00. FRI ENTRÉ!

 Mer info, se: http://teamisola.blogspot.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SMAKFULLA FISKAFÄNGEN ATT NJUTA AV I ORD OCH BILD

KARTLAGT: SVERIGES STRANDLINJE = ETT VARV RUNT JORDEN

Vår långa miljöolika kust (4 800 mil) med sitt variationsrika strandliv både över och under ytan är nu uppmätt och kartlagd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pressinfo från Sjöfartsverket och Lantmäteriet läser vi:

“Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4800 mil långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust. Den strandsträckan är drygt ett varv runt jorden (som är 40 000 km vid ekvatorn).

 Inlandsfarvattnen med Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Göta kanal och Dalslands kanal, återstår att kartlägga. Målsättningen är att det arbetet ska vara klart 2020.  Resultatet från kartläggningen kommer ut i kartprodukter och tjänster från Lantmäteriet och Sjöfartsverket.”

 

 Läs mer: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Kusten-ar-klar—Sveriges-strandlinje-ar-kartlagd/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för KARTLAGT: SVERIGES STRANDLINJE = ETT VARV RUNT JORDEN

FRAMTROLLAD REDSKAPSHISTORIK

Vb-bilden häromdagen, med en Ambassdeur 823 i fokus, har märkbart krokat bland fiskeveteraner. Några säger sig minnas; att oftast satt rullen på 80-talet under V-sjöfisket i ett ABU Garciaspö med beteckningen Pacific 612A.

 Ska genast säga, att i illustrationen häromdagen, satt 823:an i rullfästet på ett ABU Primo spinnspö, som jag brukat när jag trollat och metat makrill/öring i Marstrandsvattnen med. I bild nedan sitter den dock i fotots mitt på ett 612:a spö.

   Roligt att bli påmind om kvartssekelgamla trollinggrejor. Även att släpfiska i minnesbanken är roligt och nyttigt. Nedan drar jag till ytan, kortfattat lite mer i redskapshistorik kring trollingfisket.

 

 När jag på 70-talet kom i kontakt med Gösta Wadh och Stig Söderström berättade de, att deras trollingredskap oftast var en Ambassadeurrulle med monolina i fästet på ett ABU Caster Zoom glasfiberspö. Underst i illustrationen ovan.

  På 90-talet revolutionerade flätlinan sportfiskevärlden. Trollingvärlden har genom åren ytterligare vidgats, bl a med räkneverksrullar och lätta kolfiberspö. Översta redskapen i bild är en PENN LC-rulle 855 och en Maxximusspöklinga 10-20 lb.

  Genom att ABU-spöhandtaget på sistnämnda utrustning har en s k chucklåsanordning kan klingor sportsligt varieras, d.v.s skiftas till aktuell styvhet, beroende på fiskart, bete och yttre omständigheter som strömmar, vind m.m.

 När i svensk sportfiske-historik, kombinationen rulle och spö, gjorde släpfiskedebut har jag ingen bestämd tidpunkt för. Vet dock, att redan år 1910 – i vår första sportfisketidning ”Från Skog och Sjö” – beskrevs trolling som en framgångsrik fiskemetod efter ”inlandslaxen i Vänern”. 

Säkert är, att för mer än 150 år sedan nöjestrollade man under benämningen svirfvelfiske efter Vänerlax. Sistnämnda i folkmun liktydigt med såväl lax som öring.

Svirfvelfisket ska lokalbefolkningen ha lärt sig av Llewellyn Lloyd, bankirsonen från London, som var en av de första sportfiskarna i Skandinavien. Lloyd släpfiskade bl a efter storvuxen Väneröring med spö och spinnare vid Vargöforsarna i Göta älv. Han sägs där ha fångat öringar på över 13 kg.

 

I bild Gösta Wadh med en uppsätt-ning av de redskap Lloyd använde under sitt framgångs-rika Vargö-forsfiske.

 

 

 Att många under förra seklets första hälft föredrog släpfiske med spö framför kastfiske berodde, dels på att man kunde fiska av stora vattenytor, dels att en del av den tidens redskap var ganska ohanterliga kastredskap. Backslag och utredande av lintrassel tillhörde från och till kastfiskarens vardag.

 Den stora förändingen kom med glasfiberspön, monolinor och rullar med autobromsar efter andra världskriget. Dessutom, när det efter andra världskriget blev allt vanligare med utbordare på båtarna, vidgades också vyerna för de forna dragroddarna, inte minst i våra kustvatten.

  Tilläggas ska, att tunatrollingfisket i Öresund och på västkusten, i mitten av förra seklet, skedde med för ändamålet specialdesignade importerade rullar, främst från Hardy i England eller Penn i USA. Därifrån hämtades också storviltfiskespön, även om såväl Arjon som Ryds tillverkade sådana svenska rariteter i begränsad upplaga.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FRAMTROLLAD REDSKAPSHISTORIK