DYRKÖPTA ERFARENHETER BÅDE ÖVER OCH UNDER VATTENYTAN  

img_5297

Efterdyningar från tonfiskens ankomst till våra vatten har rullat in med mycket redskapssnack – och som följd; fördömande av fiskepolitikernas plånboksplundrande och svek mot sportfiskarna.

 Flera har berättat att de i god tro på 60-talet investerade i dyra tonfiskutrustningar – som aldrig kommit till användning. En del har berättat att de av nostagiskäl har dem kvar, andra att de avyttrats för en spottstyver för några decennier sedan.

img_5304

 

 Det har också sagts, att det tog något decennium innan man förstod, att Fiskeristyrelsens s k experter och deras löften om satsning på utveckling av fritidsfisket i Sverige, bara var tomma ord. Utifrån besser-visser-attityd förteg beslutsfattare på olika samhällsnivåer sin okunskap om internationellt havssportfiske. Och kunskapsnivån i havssportfiske avslöjades kristallklart när vår makthavareexpertis, internationellt försökte lansera den planktonätande brugden, som en nordisk sportfisk av rang att satsa på.

 Sveriges s k fiskeexperter, nappade i stället flitigt på yrkesfiskarnas lockbeten, som de helt svalde. Och detta, med på kort tid förödande konsekvenser för landets salta fiskbestånd och fritidsfiske. För sportfiskare som förhoppningsfullt dyrt placerat sina pengar i förstklassiga, skonsamma havsfiskeutrustningar blev allt en värdelös placering.

img_5332

Vänerblänket har flera gånger genom åren hävdat våra makt-havares ode-mokratiska och styvmo-derliga be-handling av sportfiskarna. Likaså infor-merat om uppenbara relations-problemen inom FiV samt

SFR:s indirekta makt i myndigheten.

img_5334

 FiV:s förre generaldirektör, Per Wramners uttalanden i Isabella Lövins bok ”TYST HAV” bekräftar våra påtalanden. Wramner säger i boken:

– Som generaldirektör ska man vara lojal mot sin arbetsgivare, det vill säga regeringen, och det var jag.

Klarspråk i vad Wramner säger är; det primära som statstjänsteman är, att som sakkunnig expert böja sig för den beståndsförödelse som inkompetenta, röstfiskande statsråd vill genomdriva.

Se: http://www.vanerblanket.se/mangen-gar-annans-bud-och-utrattar-eget-arende-2/

 WWF förmedlade häromdagen i sin kampanj “DÖR HAVEN, DÖR VI”: ”På bara 40 år har nästan hälften av havens djur försvunnit. Hela 90 procent av världens fiskbestånd är redan överfiskade eller fiskade till sin gräns.”Se: http://www.wwf.se/raddahaven/

IMG_1939

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DYRKÖPTA ERFARENHETER BÅDE ÖVER OCH UNDER VATTENYTAN  

HÖJDARDAG MED KONSERVATORN

img_5323

Konservatorn hade fått info om att tonfisk skådats i Pater Nosterskärgården (PN) förra helgen, väst skäret Dynan. Mycket intressant med en ny höjdare, tyckte konservatorn, efter att ha haft marlin framför ögonen en tid.

Onsdagens fisketur i finväder – i hans öppna 5-meters båt – kurslades följaktligen till PN-skären. För egen del särskilt intressant, när jag fick höra att tonfiskarna blottat sig på samma plats som Olof Johansson och Vb-red. såg dem jagandes bytesfisk flera gånger under 60-talet.

   Tyvärr, någon blåfenstuna fick konservatorn och Vb-red. aldrig skåda i ons-dags, men väl några i storlek imponerande tumlare, showande grandiost i ytvattnet med sin svarta trekantsryggfena.

 Våra försök bakom spöet resulterade i makrill – dock inga kombarrisar. I en hastig passage av en bläckfiskflock under båten, lyckades konservatorn kroka en sprudlande färgskön sådan.

dsc_0153

 Konservatorns påtagligt rika kunskaper och noggrannhet i det han gör och dokumenterar är hämtad från mångårig, flitigt uppsökande fältverksamhet i såväl nationella som internationella sammanhang.

 Bläckfisken tillhör dem han med stor pionjärentusiasm sökt i inhemska vatten – och alltmer lyckats med. Förra veckan var han med om några lyckade bläckfisk-fisken i hemmavatten, vilka han dokumenterad på film med sin Water Wolf kamera, vattentät till 100 m djup. Snuttar ur den filmen såg jag onsdag kväll.

dsc_0162

Att se bläckfisk- och makrillstim röra sig över grusbotten på ca 30 m djup samt från och till attackera den nedsänkta bläckfiskvobblern var definitivt dagens höjdare. Flockvis rörde sig både makrill och bläckfisk i vobblerns närhet. Från och till närmade de sig nyfiket den. En del vände, andra attackerade blixtsnabbt och våldsamt.

   Det återkommande agerandet från de krokade bläckfiskarna var hög rotation på kroppen, styrda av snabba fenrörelseslag. Detta, alltmedan bläck sprutades ut för att dölja blötdjurets beteendet.

Knyckigt fajtade de hela vägen från bottennivån till ytan, i vars närhet man kunde se dess färgtoning gå över från blek- till vacker rödhet.

   Dokumentationen innehöll flera mycket intressanta sekvenser, som plussade på bläckfiskskolningen. I stort, välförtjänt belöning till konservatorn, för hans envist uppspårande aktivitet på kända och okända bläckfisktillhåll.

 Vad filmen även visade, var att på vissa nivåer under ytan rörde sig mycket i partikelväg, som vi inte kunde identifiera. Var det plastartiklar så var mängden i hög grad oroande.

 Hörde via radions EKO-sändningar att man funnit mer mikroplast än väntat i Vättern. – Nyheter (Ekot) ‪t.sr.se/2cUs8zC via ‪@sr_ekot

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HÖJDARDAG MED KONSERVATORN

”FISKEKONTROLLANTER UTSÄTTS FÖR HOT”

Belägg för att massfångstredskap kan vara livshotande på skilda vis, får du i dag om du läser på SVT:s textsida 107. Vår rubrik ovan är hämtad från SVT-sidan.

I infon säger Bengt Olsson, kommunikatör hos Sportfiskarna bl a; – Vi hittar ofta tjuvfiskenät i våra sjöar och det har varit många incidenter i sommar.

 SVT-sidan berättar vidare: “I Mellansverige pågår ett omfattande tjuvfiske, både i vanliga insjöar och i sk put-and-take-vatten – sjöar med inplanterad ädelfisk. Och allt fler fiskekontrollanter vittnar om hot. Mer på SVT.

 Det är med acceptans av massfångstredskap som makthavare indirekt röstfiskar sig fram till maktposition. Massfångstredskap i allemans hand utan särskilt tillstånd borde inte få förekomma. Hantering av massfångstredskap i orätta händer kostar samhället mycket både över och under ytan.

 Med hummerfiskstarten brukar snacket komma igång om försvunna hummerredskap eller tomma sådana på västkusten. Starten sker på måndag.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ”FISKEKONTROLLANTER UTSÄTTS FÖR HOT”

BRATTENSKYDD MED DELFISKEFÖRBUD STARTAR I NOVEMBER

IMG_0637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ett pressmeddelande från regeringskansliet har i dag (fredag) informerats att vissa delar av Brattenområdet i Skagerack ska skyddas för fiske. Makthavarna skriver:

”EU-kommissionen har på regeringens begäran antagit fiskeregleringar för det skyddade marina området Bratten i Skagerrak. Regleringarna, som ska träda i kraft i november, har utformats för att säkra Brattens unika livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än nödvändigt.”

Vidare: Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning.”

– I Bratten finns unika livsmiljöer, inte minst olika sorters koraller, som är viktiga att skydda. Det är glädjande att kommissionen nu antagit det svenska förslaget. Jag hoppas att det här beslutet kan bli vägledande i liknande processer i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog.

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera att reglerna följs och att de stängda områdena respekteras.

Bratten är ett Natura2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar-konventionen, informerar Regeringskansliet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för BRATTENSKYDD MED DELFISKEFÖRBUD STARTAR I NOVEMBER

STORFISKFÄNGEN I JÄMTLAND

DSC_0425

Att hösten är storfångstid både för öga och spö kommer det ofta bevis för. Vb bryter ögats fröjd med tonfisk och berättar om att Kalle Maripuus spö, den senaste tiden bockat djupt inför både gädda och abborre.

 Ena dagen drog han i jämtländska Röningsjön en abborre, 54 cm lång vägandes 2,2 kg. Dag 2 går vågen i botten för en Landösjön-gädda med en längd om 125,5 cm. När en våg, som pallar för gäddans tyngd kommer fram visar den på över 20 kg (20,02 kg).

 STORT, STORT GRATTIS säger VSF.

 Om Kalles äventyrsdagar kan du utförligt läsa och se i bild http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5678. Tilläggas ska att både fiskarna fick friheten åter.

 IGFA har registrerat tio världsrekordgäddor, varav fyra är fångade i svenska vatten. Tyngst fångad i våra vatten är Åke Nilsson Löddeå-gädda på 21,45 kg. Tyngsta IGFA-noterade är invägd till 25 kg och fångad i tyska Greferrnsjön 1986.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för STORFISKFÄNGEN I JÄMTLAND

TONFISK – STORT SAMTALSÄMNE I SLOTT OCH KOJA

IMG_1369Om tonfisk talas det nu stort i både slott och koja. Närmare bestämt, är det blåfenstunan Vb-red. syftar på och dess nu glädjande, omfattande uppenbarelse i Skagerack.

   Och mer snack lär det bli efter kännedom om danska fiskares fångst och återutsättning av en 303 cm lång och ca 400 kg tung blåfenstuna, fångad från dansk utgångshamn och i danska vatten.

 I Fisk og Fri-artikeln (se: http://www.fiskogfri.dk) informeras det om att “målrettet” (riktat) fiske efter blåfenstunan icke är tillåtet i danska vatten, varken av sportfiskare eller yrkesfiskare.

 Förhoppningen är dock att öppenheten om fångsten och återutsättningen ska bli inledning på en seriös debatt om kvottilldelning gällande “catch & release-fiske” för sportfiskare i skandinaviska vatten.

 Fisk og Fri informerar tillika, att ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) bekräftar en mycket stor beståndsökning av lekmogen tuna i Atlanten. 

 Fisk og Fri uppmanar sportfiskare i gemen att inte mörkerfiska efter tunan, utan låta politiker och beslutsfattare eftertänksamt, men snabbt ta ställning till kvotering, inkluderande kvot till sportfisket i danska vatten.

 Det viktiga är att tonfisken åter finns i stor omfattning här och att med klok förvaltning kan ett stort tunasportfiske pånyttfödas.

 Vb-redaktören har genom åren skrivit många artiklar om tonfiske och blåfenstunans utrotade läge. Många har avslutats med orden: Nu när 1000-tals nordiska sportfiskare har topputrustade fiskebåtar att matcha tonfisken från, är den borta från våra vatten. Helsingborg, Varberg, Marstrand och Strömstad kunde varit världsmetropoler i sportfiskevärlden med allt vad det innebär i klingande turistvaluta. Enbart ”stillsamma” safariturer för att se fisken hoppa skulle omsätta miljonbelopp.”

 Jag upprepar!, tveka inte – läs den tänkvärda artikeln via http://www.fiskogfri.dk

I bild alla tiders tyngsta (678,58 kg) spöfångade blåfenstuna, fångad 26 okt. 1979 i kanadensiska atlantvatten (Nova Scotia).

 OBS! Här mer tunafakta. Fj-sajten skriver: Senare idag, fredag, kommer Fiskejournalen.se att publicera en artikel där forskarna ger en överblick över tonfiskläget i världen. Vi kan utlova spännande nyheter.”

 Tunainfo, se även: http://outdoor.se

 I broschyren ”Fiskeregler i havet i Västra Götalands län” informeras under ”Fredade arter” följande: ”Det är förbjudet att fiska skärkniv, havsnejonöga, småfläckig rödhaj, brugd, sillhaj (håbrand), slätrocka, knaggrocka, majfisk, staksill, pigghaj, blåfenad tonfisk och ål.”

 Det sägs att tuna bifångats i trål i Västerhavet den senaste tiden. Från HaV hör vi i dag följande: Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål med en maska mindre än 32 millimeter från den 26 september till och med den 16 oktober 2016, eftersom inslaget av sill i skarpsillsfisket varit ovanligt högt.”

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för TONFISK – STORT SAMTALSÄMNE I SLOTT OCH KOJA

YTTRANDEFRIHET ÄR ÅRETS TEMA PÅ BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

img_5328

Mässan invigdes officiellt i dag. För allmänheten gäller följande öppettider: Fredag 23 september 14.00–19.00, 
Lördag 24 september 09.00–18.00, 
Söndag 25 september 09.00–17.00. Mer info: https://bokmassan.se

 Temat är synnerligen passande för oss Petribröder, att under året i ord och bild ta ton mot våra passiva fiskebeslutfattare och deras styvmoderliga behandling av det folkhälsofrämjande sportfisket, som främjar medborgarna på många vis, oavsett ålder och kön.

IMG_3540

Vi illustrerar årets mässa med ett foto från förra årets mässa, som då väckte stor Vb-uppmärksamhet under rubriken ”På Bokmässan är det ingen konst att stapla minnen av skilda slag.”

Illustrerar likaså med några mycket läsvärda böcker, som utkommit under senare år.

 Om spösvingartips  på landets syd-sida, berättar Pelle Klippinge initierat. Om vikten av havsmiljövård i Väster-havet informerar Tobias Dahlin. Olof Johansson berikar vårt läsnöje med fisketurer och tankegångar från landets sportfiskeutveckling under ca  70 år.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för YTTRANDEFRIHET ÄR ÅRETS TEMA PÅ BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

STOR VAKSAMHET NÖDVÄNDIG!

Hummerfiske är tillåtet från kl. 07.00 den 26 sept. 2016 t.o.m. den 30 april 2017. Information och regler inför årets hummerfiske, se: https://www.havochvatten.se

 Samlingen med 1000-tals vakareplastföremål, förbundna till hummertinor som boj, förskönar inte precis i havsmiljön samt kan dessutom vara livsfarlig på skilda vis. Tinornas platsmarkering kan via mörk färgsättning göra båtframfarten riskfylld och handredskapsfiske besvärligt.

   Att ankra och riskfritt positionera sig för handredskapsfiske på vanligen, givande, uppströmsatta grundkanter är betydligt svårare att genomföra.

 Tinorna ligger klungvis och i stora mängder mycket tätt. Blockerande! Många på marginalen till farlederna.

 Till främmande arter i svenska vatten hör den amerikanska hummern. Mycket intressant fakta om denna problemhummer hittar du via: http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Homarus_americanus.pdf

IMG_4674

SE UPP FRAMÖVER – ÄVEN MOT HAVSBOTTEN!

 En rombärande amerikansk hummerhona, befruktad av en europeisk hummerhane, hittades utanför Bergen i Norge 2009.

 Bergenhonan bar på parasitsjukdomen shelldisease. En sjukdom som gör att parasiter äter upp hummerns skal.            

 Hennes yngel sägs fortfarande växa och byter skal flera gånger per år, varför man ej vet om de är smittade av sjukdomen. Forskarna misstänker att det kan bildas en helt ny art.

– Kan hybriderna få egna avkommor så bildar de en helt ny art, säger Ann-Lisbeth Agnalt på Havsforskningsinstitutet i Bergen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för STOR VAKSAMHET NÖDVÄNDIG!

SLU-MAX: – POSITIV UTVECKLING FÖR BLÅFENSTUNAN

DSC_0009

Blåfenstunan har verkligen tagit ton, så det hörts vida omkring för sportfiske och fisk(e)vård den senaste tiden. Bättre ambassadör för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är svår att finna. Och tveklöst, större finns inte.

   Förnämliga representanter är tillika killarna, som upptäckte fiskarnas närvaro, slog larm samt skickligt dokumenterat deras återkomst till gamla välkända vattenvidder. En av dessa vaksamma sportfiskare är författaren och krögaren Richard Waje i Marstrand, som med magnifika färgbilder förgyllt fisknärvaron.

 Jag hörde Richard två gånger bli intervjuad i Sveriges Radio i går om sitt möte med tonfiskarna i Måseskärsvattnen. Föredömligt ordade han fakta, både om mötet, om vikten av att skydda den unika fisken och om dess toppranking i sportfiskekretsar.

   Richard-intervjun i radions Studio Ett-program följdes upp med intervju med fiskeriekologen Max Cardinale på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gällande tillståndet för blåfenstunan i haven. SLU är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar. SLU lyder under näringsdepartementet.

 Max Cardinale menade att beståndets storlek inte alls kunde liknas med det tillstånd som existerade för 30-40 år sedan i blåfenstunavärlden. De senaste 15 åren har bestånden hunnit växa till sig och nya årskullar tagit vid. Det vet man främst genom bättre internationell beståndskontroll under senare år.

   Internationellt välkände Max Cardinale menade, att ett ökat bestånd av tonfisk i Medelhavet och Nordatlanten nu lockas av den goda tillgången på makrill i Skagerack. Varmare vatten kunde tillika vara en orsak, menade Max Cardinale.

 Det är WWF som en gång rödlistat blåfenstunan. Och den listningen var ok för 30 år sedan, men inte nu, sa Max. Cardinale uttalade klart att rödlistningen nu ses som felaktig.

 VAD HÄNDER NU?

 Lyssna på: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SLU-MAX: – POSITIV UTVECKLING FÖR BLÅFENSTUNAN

ALLA FISKARS KONUNG NU OCKSÅ SIKTAD I ÖRESUND  

IMG_1110

 ”Grattis, fiskskådare! Något så sällsynt som tonfisk har siktats i Öresund.”

 Detta skriver EXPRESSEN/Kvällsposten i dag. Se: http://www.expressen.se/kvallsposten/unik-fisk-tillbaka-i-sundet-efter-50-ar/

– Jag var rent skakig i tre-fyra timmar efteråt, säger kapten Peter Hartford vid Landskronabåtarna, som i söndags såg något spektakulärt som nästan fick dem att tappa andan: den utrotningshotade tonfisken.

 Vb:s 11-nyhet lyder:  Dra till Sundet samt fiska flatfisk, makrill plus hopp om att få se ”Alla fiskars konung” jaga i ytan nära din turfiske- eller egna sportfiskebåt.

OBS! Illustrationen ovan är hämtad från ett 50-talsnummer av förbundstidningen Sportfiskaren.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ALLA FISKARS KONUNG NU OCKSÅ SIKTAD I ÖRESUND