OSLOFJORDTORSKEN PÅ VÄG FÖRSVINNA.

TT informerar idag att torskutrotning är på gång även på norska sidan av gränsen mot Sverige. Nyhetsbyrån skriver:

”Torskbeståndet i Oslofjorden är hotat. För att bygga upp beståndet igen har ett fiskeförbud på torsk införts från Telemark till svenska gränsen.”

På svenska kusten, söder om Oslofjorden, är torskbeståndet i det närmaste ut-rotat. Spöfångsten i bild med 15-20-kilos fiskar gjordes på tidigt 60-tal i Koster/Väderövattnen i norra Bohuslän. 

Den fortlöpande bristfälliga myndighetsförvaltning, med försvinnande bottenfiskbestånd som resultat, har vi sportfiskare i decennier informerat våra fiskebeslutsfattare om.

Men några märkbara, positiva insatser/åtgärder från makthavarnas sida, som förbättrat fisklivet under ytan har inte förmärkts. Snarare tvärtom, när det gäller fiskbeståndens närvaro. Häromdagen kom också nedanstående info från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU):

”Ovanligt många fiskar söker sig bort från Bohuskusten i västra Sverige och läget är nu allvarligt för många arter i området. För några av de viktigare arterna som torsk, vitling och kolja är det bland de lägsta nivåerna vi sett, säger Joakim Hjelm, chef för SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.”

  

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för OSLOFJORDTORSKEN PÅ VÄG FÖRSVINNA.

ÖSTERSJÖN – BARA ETT DELHAV I ÖSTERSJÖREGIONEN (FOTOUPPDATERAD)

Enbart benämningen Östersjön är ibland förvirrande när fiskfångstrapporter ges. Här ett försök till kartläggning med hänvisningar.

 Korrekt är Östersjön enbart ett delområde – namnsatt till Egentliga Östersjön – i den omfattande vattenvidd som internationellt kallas för The Baltic Sea. I Sverige kallas sistnämnda vanligtvis för Östersjöregionen, omfattande flera havsområden (Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön).

Totalt är detta innanhavsområde (Östersjöregionen) cirka 413 000 kvadratkilometer stort med bräckt vatten och mixat fiskbestånd. Maxdjup 459 m. Medeldjup 55 m. Egentliga Östersjön om 228 000 kvadratkilo-meter är den del i regionen som sträck-er sig från södra Ålands Hav till de danska sunden.  OBS! Norra Ålands Hav, Finska Viken och Riga-bukten ingår inte i Egentliga Östersjön.

 Gränsen i väster för Egentliga Öster-sjön till de danska vattnen går enligt SMHI på samma ställen som broarna över stora och lilla Bält och Öresund. 

 Sveriges Nationalatlas (SNA) delar upp Egent-liga Östersjön i Norra Östersjön, Centrala Östersjön, Södra Öster-sjön och Gdańsk-bukten. Södra Östersjön är den sydligaste delen av Öster-sjön, det vill säga vattnen syd om Skåne och Blek-inge, mellan Öresund och Kalmarsund.

Den mixade gädd- och torskfångsten härrör från ett fiskafänge släktingen och blekingebon Bengt Bengtsson och jag hade utanför Listerlandet i Blekinge på tidigt 60-tal. Mycket glad i dag att jag då dokumenterade Östersjöblandfångst-en.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ÖSTERSJÖN – BARA ETT DELHAV I ÖSTERSJÖREGIONEN (FOTOUPPDATERAD)

AKTUELLT OM TORSKFÅNGSTER I ÅLANDS HAV

VSF:s välkände förre ordförande och storfiskare Stig Söderström besöker nu Åland några gånger om året. Givetvis finns fiskespöet med i bagaget. Från och till har det bockat för åländska havsöringar. Extra stort nöje har Stig dock haft när välkände finske sportfiskaren och författaren Leo Löthman varit guide och följeslagare.

Häromdagen talade jag med Stig som nämnde att öringfisket då var trögt. Något som däremot var STORT – åtminstone i åländsk media – var torskfångsterna som åländska yrkesfiskare gjorde.

Stig har skickat över några tidningsklipp vilka jag fotograferat med blandad framgång. Här i alla fall lite info i text och bild.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för AKTUELLT OM TORSKFÅNGSTER I ÅLANDS HAV

GHFK-COME BACK I STORARTAT SLÄTROCKAFISKE

När Göteborgs Havsfiskeklubb (GHFK) bildades, för lite mer än ett halvsekel sedan, var intresset bland de 2o grundarna stort för de stora fiskar som då fortfarande existerade i våra kustnära vatten. De sades ha tillhåll såväl inom- som utomskärs. Slätrockan kom via klubbmärket att bli symbol för föreningen.

 Storrockafisket i hemmavattnen gav under de första klubbåren ringa resultat, varför flera medlemmar under 60-talet for till de brittiska öarna, för att dra lärdom, i det där berömda rockafisket.

   Skolningen och utbytet, i lag med den internationella rockafiskeskaran, ledde succesivt till lyckosamma rockafisken, både där och i hemmavattnen.     Sistnämnda resulterade bl a i; att under EM i havsfiske (Strömstad 1970) flera slätrockor i vikt närmare 50 kg, bordades väst Nordkoster-öarna. Se foto nedan.

 Som bekant har, med dagens mångåriga myndighetsacceptans av överfiske med mängdfångande redskap, alltfler fiskarter försvunnit från våra inhemska vatten, bland dem slätrockan. Den betraktas som i det närmaste utrotad och därmed utsiktslös att nu få på sportfiskekroken här.

 Ser nu att GHFK:are återvänt till Skottland samt där framgångsrikt dragit och returnerat verkligt stora slätrockor. Ca 20 st. Flera i vikt mellan 75 kg och 90 kg. Och det blev bl.a, klubbens mångårigt store eldsjäl och skicklige fiskare Dan Källman, väl förunnat att fajtas med en bjässe på 90 kg. En lika stor drog Peter Fors.

Se: https://www.facebook.com/groups/112296849192/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för GHFK-COME BACK I STORARTAT SLÄTROCKAFISKE

MAKRILLDAGS FÖR ALLA – SÄKERHETSUTRUSTNING PRIMÄRT!

Makrillen är nu på hugget även inomskärs. Patrik Tjörnmark berättar att den nu spöfångats i såväl halländska som bohuslänska hamnar.

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor 2018. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet.

En av få positiva utvecklingar är den som pekar på det kraftigt minskade antalet dödsolyckor i samband med aktiviteter med fritidsbåtar, 12 personer omkommer vilket är det lägsta registrerade antalet genom tiderna.

 

 Läs mer: https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för MAKRILLDAGS FÖR ALLA – SÄKERHETSUTRUSTNING PRIMÄRT!

HÄLSOTILLSTÅNDET ILLAMÅENDE I BOHUSVATTNEN

Igår den 8 juni firades World Oceans Day världen över. Målet med World Oceans Day är att skapa intresse för havens välmående och se vilka hot haven och dess invånare står inför. Havens hälsa är också vår hälsa, informerades vi om.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), rapporterade nedanstående i går om hälsotillståndet i de illamående bohuslänska havsvattnen.

”Ovanligt många fiskar söker sig bort från Bohuskusten i västra Sverige och läget är nu allvarligt för många arter i området. För några av de viktigare arterna som torsk, vitling och kolja är det bland de lägsta nivåerna vi sett, säger Joakim Hjelm, chef för SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.”

 Naturhistoriska riksmuseet uppmärksammade dagen genom att att visa BBC-filmen Oceans: Our Blue Planet på Cosmonova hela dagen. Gå till filmen!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HÄLSOTILLSTÅNDET ILLAMÅENDE I BOHUSVATTNEN

SVENSK PIONJÄRFORSKNING PÅ MAL

Dagens NATURMORGON i Sveriges Radio innehöll mycket intressant fakta om den malforskning som nu äger rum, bl a i sjön Båven. En mal från denna sjö lär ha visats upp i Eskilstuna år 1871. Den sägs ha vägt 180 kg samt ha varit 3,5 m lång. Läs mer här -> SR

Vänerblänket har genom åren flera gånger i ord och bild berättat om spöfångade malar runt om i världen, bl a när den tyngsta spöfångade i Sverige (60,1 kg – år 1981)) drogs av Evert Rundblad – bild fr. Evert nedan – på ett Tobydrag vid Emsfors i Emån. Mer fakta nedan.

                      http://www.vanerblanket.se/spofangade-mal-pa-127-kg/

                      http://www.vanerblanket.se/om-jattemalar-i-ord-och-bild/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SVENSK PIONJÄRFORSKNING PÅ MAL

VÄNERLAXAR I BÖRTINGSKEPNAD UTSATTA I SJÖN

Det finns inga smolt av gullspångslaxar att tillgå för sedvanlig årlig utsättning i Vänern, varför 2019 års laxfiskutsättningar i sjön, helt utgörs av gullspångsöring. På http://outdoor.se kan du läsa mer om det aktuella laxfisktillståndet i sjön.

 Förr trodde man att insjölaxen var en form av insjööring. I Vänern kallas än i dag, ibland båda arterna i vardagstal för Vänerlax. 

    Först år 1855 konstaterade zoologen Sven Nilsson att de storvuxna insjösalmoniderna i Vänern var två arter; en s k blanklax och en börting (öring). Landets förste fiskeriintendent Hjalmar Widegren fastslog därefter år 1863 att Vänerns blanklax är samma art som atlantlaxen. Insjölaxen har mer hög och kompakt kroppsform än sin havsvandrande namne.

 Nedan spöfångade Vänerlaxar fotade jag under en tidig trollingträff i Vänern; Stig med insjölax och Mikael med insjööring

 

 

 

                                 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för VÄNERLAXAR I BÖRTINGSKEPNAD UTSATTA I SJÖN

NATIONALDAGSTILLVARO I LAX – OCH MAKRILLFAMILJSÄLLSKAP.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för NATIONALDAGSTILLVARO I LAX – OCH MAKRILLFAMILJSÄLLSKAP.

LIVSMEDELSINFO: – TOMMA TALLRIKAR BÄST? – UNDVIK PLASTFLASKVATTEN!

En ny studie, publicerad i tidskriften Environmental Science and Technology, visar att minst 50 000 mikroplastbitar slinker ner i människokroppen via födan årligen.

Livsmedel som bröd, kött och mjölk, bland annat, kan vara riktigt partikeltäta, säger forskaren Kieran Cox.

– Det är väldigt troligt. Du kan komma upp i hundratusentals.

Den första studien i sitt slag mäter mängden av plastpartiklar i socker, salt, fisk, skaldjur, öl, flask- och kranvatten och har genomförts under amerikanska förhållanden.

Är du av det manliga könet får du i dig mer mikroplast än en kvinna, har det kanadensiska forskarteamet kommit fram till.

Konsumerar du bara flaskvatten får du i dig 22 gånger mer än en person som bara dricker vatten som kommer från kranen.

– Jag försöker verkligen hålla mig borta från plastförpackningar och försöker att undvika flaskvatten så mycket som det bara är möjligt, säger Kieran Cox själv om rapporten som han menar är tydlig.

– Vi producerar mycket plast som hamnar i ekosystemen som vi är en del av.

Hälsoeffekterna från vårt intag av mikroplast är för närvarande okända, skriver Forskning och framsteg.

Läs:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wP9mKG/plastchocken-sa-mycket-far-du-i-dig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LIVSMEDELSINFO: – TOMMA TALLRIKAR BÄST? – UNDVIK PLASTFLASKVATTEN!