FESTLIG HAVSFISKEINFO I GÖTEBORG

De båda havsfiskearrangemangen av EL-GE och Fladen i Göteborg under lördagen var mycket uppskattade och välbesökta tillställningar, som tidsmässigt på Hisingen var lagda så att man kunde åka från den ena till den andra för att få aktuell info.

 

 Det var valfri klädsel till världspremiären av Pink Lady-tunafilmen i Björlandabutiken med Fladen-Robban som värd. Men premiärens dignitet märktes redan på i entrén utlagd röd matta samt på vissa besökares ”Nobelklädsel” och det smakfulla som i mat och dryck bjöds de närvarande.

 

Allt toppades dock av den värdefulla filmdokumentation från fiskefältet som Tobias Ehn/Tuna Club samlat ihop och producerat. Den gav en unik bild av det umgänge på skilda vis, som ”alla fiskars konung” skapat, via sin come back i våra vatten.

På bl a Båtmässan i Göteborg den 2-10 feb. 2019 kommer filmen m.m. säkerligen för gemene man att bli en hänförande båtlivsattraktion. Förträfflig sådan med tanke på att Båtmässan då firar sitt 60-års jubileum.

 

Hos El-GE var bl a Markus Lundgren och Lennart Waje närvarande samt informerade, dels i knivskarpa stillbilder om tonfiskprojektet, dels om deras uppdaterade version av Havsfiskeboken.  Markus i bild. Lennart har gömt sig bakom bildskärmen. 

 

 

 Det ska också sägas; på båda info-ställena kunde man höra glädjen över tonfiskens synbara återkomst till våra bohusvatten, men också förbannelsen över nuvarande fisktomhet av bottenfisk i kustnära bohusvatten. Alldeles särskilt märkbar för sportfiskare en grön vinter som denna.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FESTLIG HAVSFISKEINFO I GÖTEBORG

HISTORISKA TONFISKNAPP I LITTERATUREN.

Med rik tillgång på tonfisk från Strömstad i norr till Ven/Öresund i söder var det inte konstigt att det satsades på fiske efter den på flera håll i mitten av förra seklet. Faktum är att i Göteborg bildades det en särskild Tunaklubb.

 Om pensionären Paul Jönssons fiskafänge efter tonfisken i ”göteborgsvatten” kunde man bl a läsa följande i boken Spinn Torsk, utkom ca 1950: Om tonfiskens agerande i södra Halland berättas det följande i den intressanta boken med titeln Glommen:

 I fiskfångstfakta från Sotenäs kommun i Bohuslän berättas att år 1939 ägnade 51 båtar med 142 man sig åt tonfiske under hösten samt förde i land 245 000 kg tonfisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HISTORISKA TONFISKNAPP I LITTERATUREN.

AKTUELLT OM HAVSPORTFISKE I GÖTEBORG

 

Påminner om att såväl Fladen Store i Björlanda kile som EL-GE Sportfiske på Backaplan i Göteborg – lördagen den 8 dec. – i sina butiker mångfaldigt infosatsar om sportfiske i salt miljö.

 

 

 Läs: http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=13360

Läs: https://www.facebook.com/events/1952009034880371/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för AKTUELLT OM HAVSPORTFISKE I GÖTEBORG

AKTUELLT FRÅN LAXCUP VÄTTERN

Se: http://www.kfff.se/blog_63.html

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för AKTUELLT FRÅN LAXCUP VÄTTERN

8 DEC. – DUBBLÉCHANS PÅ HAVSFISKEINFO I GÖTEBORG.

Utöver Fladen Store i Björlanda agnar även EL-GE Sportfiske på Backaplan i Göteborg den 8 dec , särskilt för havsfiskare i sin butik. 

EL-GE gör det via en s k RELEASEFEST, vilket i detta fall betyder att Markus Lundgren och Lennart Waje, författare till bestsellern ”Havsfiskeboken”, där släpper en uppdaterad version av aktuell bok, benämnd ”Havsfiskeboken 2.0”.

   Varje hel timme – kl. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 samt kl. 15.00  –  är utlovat korta föredrag i butiken av Markus och Lennart om olika havsfiskevarianter, bl a tonfiskprojektet.

   Andra sportfiskecelebriteter som finns i butiken hela dagen för havsfiskeinfo är Patrik Tjörnmark och El-GE Anders. Likaså EL-GE teamfiskarna Henrik och Kristofer Estling.

 Läs: http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=13360

 Läs: https://www.facebook.com/events/1952009034880371/

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 8 DEC. – DUBBLÉCHANS PÅ HAVSFISKEINFO I GÖTEBORG.

SE TOPPENFILMAT TOPPENFISKE!

Med BIG FISH & BLUE WATER ”utanför” mässdörrarna har Båtmässan i Göteborg en i Sverige säregen internationell position. Parallellen kan dras med de verkligt stora globala båtmässorna och det aktiva båtliv som där attraherar och framhålls som mycket viktigt ombord.

 Båtmässan i Göteborg 2019 äger rum 1-10 feb. 2019, visande en båtlivs-aktivitet utan tidigare motstycke i Sverigevatten.

Från göteborgska Björlanda småbåtshamn – en av Europa största – utgick i höstas flera välutrustade sportfiskemaskiner, bl a båtföredömet ”PINK LADY” med Robban Hellberg som skeppare. Detta för att i Skagerack skåda, forskningsmärka och matcha ”alla fiskars konung” – den grandiosa blåfenstunan.

 Synen av de hoppglada och de timslånga kamperna med de majestätiska fiskarna i tresifftigt kilovikttal har suveränt blivit filmdokumenterad av flera kända sportfiskare.

 Av sekvenser ur dessa har, mycket sakkunnige storviltfiskaren Tobias Ehn skickligt producerat en raritetsfilm, som kommer att visas på skilda, stora internationella mässor.

 Redan nu bjuder Fladen Björlanda Store på en försmak av mässattraktionen, när man den 8 dec. på en tunaklubbträff  – start kl.12.00 – visar upp nämnda storviltfiske.

 Kolla “trailergobitar”: https://www.youtube.com/watch?v=pl0rctpMxe0&feature=youtu.be

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SE TOPPENFILMAT TOPPENFISKE!

BÄSTA JULKLAPPEN – MEDLEMSKAP I SPORTFISKARNA OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN

 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare. I 100 år har organisationen arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare.

  Se: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Bli-medlem

 Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Idag är Naturskyddsföreningen med 226 000 medlemmar Sveriges största miljöorganisation. Naturskyddsföreningens framgångar bygger på medlemmarnas stöd och ideella arbete. Föreningen arbetar regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 270 kommunkretsar.

 Se: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för BÄSTA JULKLAPPEN – MEDLEMSKAP I SPORTFISKARNA OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN

FÖLJ ”LAXENS ÅR 2019” PÅ SKILDA FRONTER.

Atlantlaxen kan sportfiskas i såväl sött, bräckt som salt vatten och där framgångsrikt på mycket skilda vis. 

Via Sportfiskarnas Aktuellt-info, från det av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i torsdags arrangerade seminariet i Göteborg med fokus på Atlantlax jämte invigningen av Laxens år 2019, kan du berika dina laxkunskaper. Där sägs det även: 

På den internationella webben https://yearofthesalmon.org/events/ för Laxens år kommer du att kunna se vilka aktiviteter som genomförs bland annat i Sverige under 2019. Syftet är att gemensamt informera om laxbeståndens situation och hur den förändras, samt att öka intresset för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden.”

 Se: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7436

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FÖLJ ”LAXENS ÅR 2019” PÅ SKILDA FRONTER.

KLAPP FÖR NYA NAPP

 

Att det klappar mot juletid hörs och syns nu både på matställen och i olika butiker.

Kanske har du redan inhandlat din julaftonsdress för att markera inom vilken sfär dina klappar bör hamna.

 

 

Av snacket att döma tycks retrotrend-prylar vara åtråvärda hos många veteranspöhanterare…

 

…medan den yngre generationen i lika hög grad är ute efter nyhetens behag i modernt designade redskap, oavsett det gäller havsfiske, trolling…

 

…eller ordinärt kastfiske.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för KLAPP FÖR NYA NAPP

FÖRKASTLIG SVENSK HAVSVÅRD FORTSÄTTER

HaV (Havs- och vattenmyn-digheten) har gjort en status-bedömning av tillståndet i de svenska havsområdena, det vill säga en bedömning av om vi nått god miljöstatus i svenska havsområden. En ekonomisk och social analys görs också kring hur vi använder havet. Hav sammanfattar:

”Denna inledande bedömning 2018 är en uppdatering av den första inledande bedömningen som togs fram 2012 och ingår i det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Bedömningen ska ligga till grund för det åtgärdsprogram som ska beslutas 2021. God miljöstatus bedöms i de flesta fall inte kunna nås till 2020. Det gäller nivån på de belastningar som vi utsätter haven för och deras påverkan på marina däggdjur, fåglar och fisk samt livsmiljöer, även om det finns vissa positiva tecken.

De belastningar som påverkar mest i svenska havsområden bedöms vara tillförsel av näringsämnen (kväve och fosfor), tillförsel av farliga ämnen, fysisk störning av bottnar och uttag av arter. Detta får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället.”

Böckerna i illustrationen ovan är, under det senaste halvseklet, utkomna varningssignaler om tillståndet i våra kustvatten.

 Läs mer: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/publikationer.html

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FÖRKASTLIG SVENSK HAVSVÅRD FORTSÄTTER