INSPIRERAS AV FÖRSTKLASSIGT BRASFISKE

Sportfiskeinformation av absolut toppklass serverar Martin Falklind & Co. i sin film “Ett år i Abborrträsk”. Den är inspelad under olika årstider, från både flytetyg, strandskoning och is, med unga och gamla av skilda kön hållandes i sportfiskeredskap av varierat slag. Allt i naturskön lapplandsmiljö.

 Kort sagt; filmen bjuder på oerhört, upplyftande filmsekvenser av sällan skådat slag, där det på olika vis närgånget visas hur bl a gädda, abborre och röding bedras av stora och små artificiella skapelser i linändan. Arter som faktiskt nu på skilda vis är högaktuella i vårt avlånga land.

 Filmen finns även i en engelsktalande version, som säkerligen kommer att locka många spösvingare till vårt avlånga land.

 Klicka dig snabbt till http://www.fiskejournalen.se/ett-ar-i-abborrtrask-nu-pa-youtube/ och njut av ett stort sportfiskefilmmästerverk.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för INSPIRERAS AV FÖRSTKLASSIGT BRASFISKE

SKYNDA ATT SUPERSYNA! – NYA TIDER STUNDAR!

Börjar Vb-lördagen med ett ”sista-minuten-tips” som förhoppningsvis framöver kan bli nappgivande i fiskevärlden både över och under ytan.

 Det är nämligen så att att i dag håller starkt, sportfiskefrämjande och exemplariskt fiskevårdande Säfveåns Flugfiskesällskap sin berömda årliga superfiskeredskapsauktion.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mycket attraktiva, värdefulla och ändamålsenliga fiskeprylar bjuds nu ut i Göteborg på Sjölyckan hos Sportfiskarna Väst.

 Auktionskatalogen och annan viktig info finns på nätet. Se: http://www.saveansflugfiskesallskap.com/category/auktionen/

 Tid och plats är 
25 mars kl. 10.00, med visning från kl. 09.00.
 Sjölyckan, Sportfiskarna Väst.

 

 Det är VSF:s och vår sport-fiskevärlds, på många vis store fixare, Sten-Gunnar Steénson som sett till att VB-läsekretsen åter kan få värdefull napp- fakta på sajten.

 

 

Sten-Gunnar ringde nyss och berättade att han och kompisar nu är på väg till sedvanligt isrödingfisk – för 35:e året – i Norge.

– Kommer att på många vis bli stort avkopplande, sa en gott förnöjd Sten-Gunnar.

 PS! PS!  På tal om tid, glöm inte att ställa om klockan från vintertid till sommartid i natt. Sommartid är en tillfällig förskjutning av den lokala tiden framåt – även för vinterisfiskare i Norge.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SKYNDA ATT SUPERSYNA! – NYA TIDER STUNDAR!

SVÅRT FÅ NAPP I FÖRENINGSLIVET.

Förhoppningsvis kommer VB att vara på hugget igen samt fortsätta att i ord och bild informera läsekretsen om stort och smått i främst V-regionens fiskevärld. Så tolkar Vb-redaktören VSF-årsmötets mening av den 11 mars i Mariestad.

   Ett möte som ändade upp med att klubben nu befinner sig i ett avvecklingsår. Detta då inget intresse från nuvarande VSF-medlemmar finns att tillvarata och via styrelsearbete utveckla den uppbyggnad av det specifika sportfiske, som klubben för ca 30 år sedan var initiativtagare till och som blivit förebild på många håll.

Kunskapsbank och brobyggare gentemot makthavare och andra intressenter har under klubbens 30-åriga historia i stort varit mellan fem och tio styrelseledamöter. I aktuell bild nedan syns merparten av dem. Fotot från årsmötet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är centralt för människors möjligheter till friluftsliv. Detta har också varit rättesnöret i VSF-styrelsens fortlöpande verksamhet genom åren – väl medvetna om att politikerinsatserna inte alls varit och är i paritet med resurstillgång och utlovad satsning i det allmännas intresse. Beslutsfattare-passiviteten har fött kärva fisketider både över och under ytan.

– Inte konstigt med bristande engagemangsintresse från de yngre, tyckte en veteranfiskare med referensramar från flera decennier i sitt V-regionfiske. Sportfiskefångsterna i både format och mängd har bara blivit sämre. Det är lätt att konstatera i statistiken.

   Normalt när ett land har tillgång till unika världsattraktioner stöder och skyddar beslutsfattarna dessa tillgångar samt försöker parallellt att långsiktigt utnyttja dragplåstren både kommersiellt och i relationsfrämjande syfte, utan att tära på dem.

   Dock inte i Sverige när det gäller ett unikt, mångsidigt sportfiske som det i V- regionen. Där har kortsynta och visionslösa svenska beslutsfattare länge undanhållit landet turistfiskevaluta, plus att man fortlöpande tunnat ut vår fiskfauna.

 Över  sorgesamma fisketider finns det som synes i illustrationen här intill resta stenar.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SVÅRT FÅ NAPP I FÖRENINGSLIVET.

BOTTENNAPP I FISKERIPOLITIKEN HÄMMAR FRILUFTSLIVET

IMG_2136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nu när det finns lätthanterliga och för sportfiske designade småbåtar, då är det via misslyckad fiskepolitik, bottendåligt med fisk i våra kustnära vatten. För några decennier sedan var det tvärtom

Det är tongångar Vb-red. fått höra på Båtmässan i Göteborg. Och de har blivit särskilt aktuella nu, via fiskebeslutfattarnas vintertidsstrypning av det folkhälsofrämjande handredskapsfiske, som för några decennier sedan starkt förgyllde friluftstillvaron på västkusten, både för kustbor och tillresande inlandsbor.

IMG_2206

 Det är lätt konstatera, att den politiska retoriken i sportfiskesammanhang är fortsatt mycket storordig, men i praktiken mycket småaktig.

IMG_3718

 

I de verklighetsfrämmande makthavareleden vet man inte vad man talar om. Bristande insikt i det man beslutar om, har fått till följd att ett skonsamt och hälsofrämjande handredskapsfiske, givande både motion och nyttig kost, nu succesivt avvecklas i stället för utvecklas.

En som visste vad sportfiske och friluftsliv kunde ge folket var den amerikanske presidenten Herbert Hoover. Han skrev:

IMG_5863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beslutsfattarna kan inte påstå, att det inte finns forskningsresultat som talar om friluftsfiskets och sportfiskets stora betydelse i samhället. Ingemar Norling, som var professor vid Socialhögskolan i Göteborg, klargjorde år 1985 i boken ”SPORTFISKE FÖR ALLA” sportfiskets stora omfattning, värden och utvecklingsmöjligheter. Han konstaterade att sportfisket utöver avkoppling även skärper tankeverksamheten och med detta fiskeskickligheten. Norling hämtade presenterad studiefakta från såväl svenska som utländska undersökningar.

 Riksdagen antog i november 2010 propositionen ”Framtidens friluftsliv”. Enligt regeringen är friluftsliv en hörnsten i dess naturvårdspolitik, som häromåret konstaterats behöver förstärkas för att nå de friluftspolitiska målen.

   Man fastslår att friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden. Fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyggande hälsovården är liksom kulturlivet och det allmännas planering av central betydelse i samhället.

 Men omfattande källfakta om våra fritidsaktiviteters socioekonomiska och rekreativa värde samt riksdags- och regeringsskrivelser till trots, har verksamma insatser för att långsiktigt främja liv över och under ytan fortlöpande decimerats – särskilt märkbart i V-regionen. Sistnämnda, ett område som med rätt förvaltade friluftsresurser, kunde varit en mångsidig sportfiskeregion utan motstycke i Europa.

DSC_0662

Politikernas röstfiskande, gynnande egen- och särintressen, har fått gå före det allmännas intressen inom svensk fiskeripolitik. Detta fastslogs klart i av Finansdepartementet utgivna ESO-rapporter (Hushållning med knappa naturresurser – Exemplet Sportfiske), (Fisk och Fusk – Mål , medel och makt i fiskeripolitiken). Båda publicerade under 1990-talets senare hälft.

 På 90-talet när Vänerblänket var medlemstidning i pappersformat kunde man läsa nedanstående illustrerad fakta.

IMG_1679

När Riksrevisionsverket år 2008 granskade statens samlade insatser för fiskeripolitiken visade den sig fortfarande vara ineffektiv.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för BOTTENNAPP I FISKERIPOLITIKEN HÄMMAR FRILUFTSLIVET

REGNBÅGEN – OVÄLKOMMEN FISKFIGHTER I VÄNERN

IMG_2343Senaste nytt från Vänerfisket är att man inför Kinnekulleträffen lär kunna få bra träning genom att matcha viktmässigt imponerande förrymda regnbågar i sjön.

 Ryktet säger att de har sitt ursprung i en regnbågsodling utanför Götene.

 För de genuina laxfiskstammarna i sjön är regnbågens existens där inte bra. Den vandrar upp i våra ursprungsfiskars lekvatten och kalasar där på deras romkorn efter leken.

 Reproduktion från regnbågslek i svenska vatten – den är vårlekande – är ytterst sällsynt. Regnbågar som får chansen att röra sig fritt i öppna vatten ikläder sig succesivt mestadels den helsilvriga dress som fisken överst i bild nedan påklätt sig.

IMG_2976

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för REGNBÅGEN – OVÄLKOMMEN FISKFIGHTER I VÄNERN

PÅ TUNAKUSTMÄSSAN ÄR NAPPINFON MÅNGSIDIG

Det verkar bli finväder med minusgrader dygnet runt från mitten av stundande vecka. Så vill du snacka fiske inomskärs kan det vara lämpligt att hasta i väg till Båtmässan i Göteborg snarast möjligt. Och fisketips i alla varianter av spösvingande, betesdroppande och dragsläpande kan du givetvis få där bland de mångsidiga sportfiskeexperterna.

IMG_6174

Det kan handla om storviltbetesbyggande, såväl som genialisk ankarsättning.

IMG_6257

 Den utveckling vi inom VSF siade om för snart 30 år sedan bekräftas nu; vi sa då att sportfiskarna kommer att bli trailerburna, ha lätthanterliga båtar med lite underhåll samt flytta från kusthamn till kusthamn. Den varianten av båtar, i storlek 16-20 fot är många på årets mässa.

IMG_6300

 En mycket stor utställare på båtmässan är Yamaha, som tillika sedvanligt är huvudsponsor av jubileumsfirande (25 år) Kinnekulleträffen (KKT). KKT:s huvudtävling går också under namnet Yamaha Trolling Cup.

 Som vanligt är det Hönsäters hamn i Hällekis som är samlande tävlingsarena dagarna 21-23 april. Götene SFK arrangerar den prisrika tävlingen, inkluderande SM i TROLLING 2017. Läs mer här -> Kinnekulleträffen

IMG_6310Kustbevakningen har alltid ett spejande öga på alla varianter av båtfolk. Så här maskerade som på Båtmässan tror jag dock inte du kommer att möta dem på stundande trollingtävlingar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för PÅ TUNAKUSTMÄSSAN ÄR NAPPINFON MÅNGSIDIG

DRAG I SPORTFISKET PÅ BÅTMÄSSAN

IMG_6296

Båtmässan i Göteborg öppnade i dag för bransch- och pressfolk. I den skaran är det många som är mässveteraner. Och givetvis blir det då även mycket snack om båt-, motor- och fiskevärlden förr och nu.

Kort kan sägas, att årets mässa tycks mig mycket omfattande både vad gäller båtar, motorer och tillbehör. Och väl värd den halvdag i tid man spenderade där.

IMG_6307

 Direkt utanför mässentrén blir sportfisket iögonfallande. Detta då Fladens vassa sportfiskemaskin finns på plats. Översta bilden.  Innanför mässväggar-na är sportfiskeutställarna väl samlade på en yta som lär uppgå till ca 1000 kvm.

IMG_6302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med färgstarka drag i 1000-tal efter monterväggarna är spösvingare-representanterna likaså inomhus mycket märkbara. Och givetvis utgör spön i hundratal ordentliga uppstickare.

IMG_6304

 Betr. båtarmaden, så är inslagen nu många av öppna båtar på 16-20 fot, idealiska i många insjöar och kustnära vatten. Påfallande många bar efter varumärkesnamnet ordet Fisher, vilket direkt avslöjade den målgrupp som tillverkare och designer riktade sig mot. Aluminiumbåtar var ett markant inslag.

IMG_6303

 

 

Såg dock att flera besökare dröjde sig kvar vid en Mako (18 el 19 ft) i glasfiber från Mojoboats.

 

 

 

Andra vid ett nostalgiflytetyg från 1950-talet, en Coronet 16 HT byggd i plastad marinplywood.

IMG_6314

Tillbehörsavdelningen är som vanligt en rulltrappa upp, och tycks det mig med större yta än vanligt. Direkt iögonfallande där är elektroniken och det stora utbudet av klädesplagg.

IMG_6316 Som sagt, detta var i korta ordalag från dagens besök. Det finns anledning att återbesöka mässan samt återkomma till fiskesnacket på denna.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DRAG I SPORTFISKET PÅ BÅTMÄSSAN

DAGS FÖR BÅTMÄSSA PÅ TUNAKUSTEN

IMG_6074BÅTMÄSSAN I GÖTEBORG informerar att man storsatsar på en mässa med rekordmycket inom sportfiske. Man fäller ner mässlandgången för “ombordstigning” lördagen den 4 feb. och tar hem den 12 feb.

– I år gör vi för första gången ett samlat sportfiskeområde på nästan tusen kvadratmeter, säger Jacob Ryder, huvudansvarig för sportfiskedelen.

Båtmässan har de senaste åren satsat allt mer på en ny grupp besökare – sport-fiskarna. I år blir det en samlad satsning där ett jätteakvarium blir den största attraktionen. Och för den som inte kan få nog av sportfiske, lördagen den 11 feb. vigs hela scenprogrammet åt detta tema.

 Utöver tunan kommer nog folkfiskarna, makrill och abborre, att stimma I mässnacket. Som bekant blir de rekordstora – över 3 kg – i Bohuslän.

IMG_5920

 

 

 För barn arrangeras Sportfiskeskola på Båtmässans lördagar! Alla barn blir gratis prova-på-medlemmar i Sportfiskarna! Anmälan sker i Sportfiskarnas monter E03:22, som ni hittar bredvid det stora akvariet.

 

 Akvariet är Europas största mobila samt kommer att fyllas med fiskar, som regnbåge, öring, mört, karp och förhoppningsvis någon gädda också, beroende på fiskelyckan.


– Vi försöker nu att samla in dem, säger Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna, som är medarrangör till sportfiskesatsningen.

IMG_6279

 Den som vill investera i en häftig sportfiskebåt eller året-runt-tillbehör, t ex ett mobilt ekolod som i bild t v, kommer heller inte bli besviken.


– Vi har aldrig tidigare sett så många specialanpassade båtar för fiske på mässan, säger Jacob Ryder och nämner Tracker, Alumacraft och Nextline som några exempel på tillverkare som medverkar.

Mer mässinfo, se: https://batmassan.se/for-besokare/program/sportfiske/

 

 VB-red. fann ett pressklipp från 1976 om upprinnelsen och sportfiskets genomslag i stora mässammanhang.

IMG_6077

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DAGS FÖR BÅTMÄSSA PÅ TUNAKUSTEN

VITTOMFATTANDE FISKEINFO

Väl hemkommen från Harefjorden hade jag i måndags även ett långt samtal med VSF-pionjären och året-runt-fiskande sportfiskeeldsjälen Stig Söderström. Han berättade att han vistats i regionen Gästrikland/Hälsing-land långeliga tider i vinter samt där haft en upplyftande tillvaro pä skilda vis, inkl. bl. a. fiske.

IMG_6290

 Stig berättade att det lyfts både regnbågar och abborrar på skilda isar för hans del. Minns jag rätt från samtalet så vägde största borren 890 g och lurades på balansare i Ockelbovatten.

   Stig hade likaså kollat in flera pimpeltävlingar och var stort imponerad över de lokala/regionala tävlingsfiskarnas mångsidiga skicklighet. Särskilt de minikrokar de använde hade krokat bra i Stigs hjärnminne.

 På tunakusten i Sveriges mångsidigaste sportfiskeområde – V-regionen – är det nu dags för Båtmässan i Göteborg. I flera decennier har Båtmässan varit pionjärinstans i samverkan mellan båtliv och sportfiske av skilda slag.

    På Båtmässan har man överskådligt och med samlad sakkunskap kunnat göra sitt utrustningsval både i båt- och fiskredskapsväg, plus fått mängder av fiskeplatstips i det gamla Vikingariket Norden.

IMG_6259

   Sportfisket på Båtmässan har sitt upphov i en Fritidsmässa i mässhallarna i Göteborg i mitten av 70-talet. Från denna strömmade sportfiskeidéerna över till Båtmässan samt blev där starkt förankrade och förebild på olika mässor runt om i landet.

IMG_4161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Säkerligen blir det mer vittomfattande fiskesnack när Stig, Sven, Sten-Gunnar m. fl. VSF:are kommer ner till Båtmässan i Göteborg någon dag i nästa vecka. Båtmässan pågår 4-12 feb. Utförlig info, se: https://batmassan.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för VITTOMFATTANDE FISKEINFO

BITSKA ISDAGAR PÅ HAREFJORDEN

IMG_6282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har blivit mycket abborrsnack i dag. Och det har faktiskt handlat om isfiskade sådana.

 Den vackra abborren i bild drog Per Stjernlöf på Harefjordens is i dag när Bosse Douglasson och Vb-red. lyckades genomföra den årliga resan till Per och hans trivsamma stuga. Från stugan är det inte mer än 5 min. promenadtid innan man kan borra det första ishålet.

 Bosse och undertecknad åkte upp i söndags förmiddag från Göteborg och kunde ägna söndagseftermiddag åt isfisket. Kvällen var fylld av fiskehistorier från många gemensamma turer vi tre gjort genom åren, både i söta osh salta V-regionmiljöer.

 IMG_6271

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiskade även i dag fram till lunchtid. Vädret har varit mycket blandat, både plus och minusgrader samt såväl sol, regn som snö. Söndagens bitande vind var vi förskonade från i dag.

 Isen var 12-15 cm tjock och glashal. Snön, som kom i går var i dag försvunnen och låg som en tunn vattenyta på isen, i vilken alla förehavanden speglade sig. Utan halkbroddar kunde man inte upprätt ta många steg på den.

 IMG_6277

 Fisken stod mycket kloss till botten och var svårflirtad. Men det gick att lura den, såväl med balansare som pirk, med och utan maggot. Pers fisk i bild tog på liten, oagnad blank pirk. Resans tyngsta fisk lurade Bosse i söndags eftermiddag. Och det var en gädda på ca 3 kg, som Bo förförde med en liten blå balansare. Kroken satt så förträffligt i gäddkäften att fisken inte kom åt att bita av tafsens tunna monolina.

  

 

Fina middagar stundar, sa Bosse, innan gäddan fick dela plats i abborrsamling.

IMG_0534

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för BITSKA ISDAGAR PÅ HAREFJORDEN